Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget varetager den daglige ledelse af ABF i samarbejde med sekretariatet. Forretningsudvalget har ansvaret for, at hovedbestyrelsens beslutninger udmønter sig i konkrete initiativer.

Forretningsudvalget består af formandskabet, som er 'fødte' medlemmer af det, samt fire medlemmer af hovedbestyrelsen, der udpeges af hovedbestyrelsen.

Udpegningen af de fire personer fra hovedbestyrelsen sker for to år og finder sted i lige år på det første hovedbestyrelsesmøde i medlemmernes valgperiode.

Hovedbestyrelsen udpeger de fire medlemmer af forretningsudvalget på sit første møde efter hvert ordinært landsmøde for to år ad gangen. 

ABF's forretningsudvalg

Hans Erik Lund

Landsformand
Kreds Vestjylland

Brian Fabricius

Landsnæstformand
Kreds Hovedstaden

Kirsten Holm

Landsnæstformand
Kreds Hovedstaden

Mads Gydesen

Hovedbestyrelsesmedlem
Forretningsudvalget

København Ø

Elisabeth Pedersen

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem
Strukturudvalget

Thisted