Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget varetager den daglige ledelse af ABF i samarbejde med sekretariatet. Forretningsudvalget har ansvaret for, at hovedbestyrelsens beslutninger udmønter sig i konkrete initiativer.

Forretningsudvalget består af formandskabet, som er 'fødte' medlemmer af det, samt fire medlemmer af hovedbestyrelsen, der udpeges af hovedbestyrelsen.

Udpegningen af de fire personer fra hovedbestyrelsen sker for 2 år og finder sted i lige år på det første hovedbestyrelsesmøde i medlemmernes valgperiode.

Hovedbestyrelsen udpeger de fire medlemmer af forretningsudvalget på sit første møde efter hvert ordinært landsmøde for 2 år ad gangen. 

ABF's forretningsudvalg

Hans Erik Lund

Landsformand
Kreds Vestjylland

Brian Fabricius

Landsnæstformand
Kreds Hovedstaden

Kirsten Holm

Landsnæstformand
Kreds Hovedstaden

Mads Gydesen

Hovedbestyrelsesmedlem
Forretningsudvalget

København Ø

Orla Lindstrøm

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem
Forretningsudvalget
Kredsudvalget
Strukturudvalget

Langå

Per Thomsen

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem
Kredsudvalget
Forretningsudvalget

Stubbekøbing

Elisabeth Pedersen

Kredsformand
Hovedbestyrelsesmedlem
Kredsudvalget
Strukturudvalget
Forretningsudvalget

Thisted