om_abf_mennesker.jpg

Pressemeddelser

2020


Andelsboliger: Fortsat stigninger i valuarvurderingerne

ABF har spurgt sine medlemmer som har fået foretaget en valuarvurdering i perioden november 2019 og frem til udgangen af april 2020, om vurderingen er faldet eller steget, og her svarer 80% af de adspurgte, at de har fået en højere vurdering. 60% siger, at stigningen er på op til 5% og knapt 20% har oplevet stigninger mellem 6-10%.

Ikon pdf 27.04.2020 Pressemeddelelse


ABF forfølger bankers vurderinger af værditab

I sidste uge indgik regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet aftale om at imødegå kortsigtede investeringer i private udlejningsejendomme. I forbindelse med aftalen har samtlige partier tilkendegivet, at man hverken ønsker at ramme andelsboligforeninger eller andelshaverne.

Ikon pdf 05.02.2020 Pressemeddelelse


ABF: Den politiske aftale betyder bedre betingelser for andelsboligområdet

Regeringen indgik torsdag aftale som skal imødegå kortsigtede investeringer i private udlejningsejendomme sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Herudover indeholder aftalen en række forslag og initiativer på andelsboligområdet.   

Ikon pdf 31.01.2020 Pressemeddelelse


ABF: Spekulantstoppet ville være den mest balancerede løsning ift. et indgreb i boligreguleringsloven

ABF er uforstående over for, at det ikke er lykkedes at samle et flertal i Folketinget om spekulantstoppet. En karensperiode på 7 år er det tiltag som effektivt vil lægge en dæmper på incitamentet til kortsigtede investeringer og det vil give lavere markedspriser på udlejningsejendomme.  

Ikon pdf 29.01.2020 Pressemeddelelse

2019


ABF: Positivt at politikerne har lyttet

Boligminister Kaare Dybvad (S) har fremlagt et forslag til ændring af boligreguleringslovens § 5, stk. 2, samt forslag, der skal afværge de afledte konsekvenser for andelshavere i de private andelsboligforeninger.

Ikon pdf 05.12.2019 Pressemeddelelse


ABF og ED: Andelsboliger rammes hårdt af indgreb på boligmarkedet

Strammer politikerne reglerne for gennemgribende moderniseringer af udlejningsboliger, får det en direkte konsekvens for tusinder af andelsboliger, som vil falde betragteligt i værdi. Sådan lyder det i en fælles pressemeddelelse fra ABF og EjendomDanmark.

Ikon pdf 23.09.2019 Pressemeddelelse


ABF: Nye ministre skal have fokus på andelsboliger

ABF byder de nye ministre; erhvervsminister Simon Kollerup og boligminister Kaare Dybvad, velkommen i arbejdstøjet.
Der venter de nye socialdemokratiske ministre en række vigtige opgaver ift. andelsboligsektoren, udtaler ABF’s formand Hans Erik Lund

Ikon pdf 27.07.2019 Pressemeddelelse


ABF: Slut med overprissager ved andelsboligkøb

1. maj udrulles en række tiltag, som skal medvirke til at reducere overprissager ved andelsboligkøb.

For at hjælpe både køber og sælger undervejs i salgsprocessen, har Erhvervsstyrelsen sammen med ABF og andre professionelle aktører udviklet en værktøjskasse, som består af ABF’s forbedringskatalog, ABF’s afskrivningskurve samt en lovpligtig vejledning til køber om overpris, udarbejdet af Erhvervsstyrelsen.

Ikon pdf 01.05.2019 Pressemeddelelse


ABF: Ram nu de rigtige med nyt lovindgreb

En lang række politiske partier ønsker at ændre boligreguleringslovens §5.2, som giver investorer incitamentet til at opkøbe udlejningsejendomme på det danske boligmarked, modernisere boligerne, for derefter at sætte huslejen markant i vejret. 

Det er positivt, at et politisk flertal melder ud, at de er klar til at gå den omstridte paragraf efter i sømmene. Men politikerne skal passe på, at man ikke laver regler, der også får utilsigtede konsekvenser for landets private andelsboligforeninger.

Ikon pdf 20.02.2019 Pressemeddelelse


ABF: Frederiksberg Boligfond overtræder fortsat loven

I forbindelse med Frederiksberg Boligfonds salg af tre beboelsesejendomme til den amerikanske kapitalfond Blackstone, overholder fonden fortsat ikke lovgivningen.

Efter i første omgang at have omdelt personfølsomme oplysninger til lejerne i de tre ejendomme, har Frederiksberg Boligfond nu omdelt nye usb stik til alle lejerne. De nye usb stik indeholder en række fejlbehæftede og mangelfulde informationer, som betyder, at Frederiksberg Boligfond IKKE opfylder lovens krav til det materiale, som skal udleveres til lejerne, så de får mulighed for at stifte en andelsboligforening.

Ikon pdf 10.01.2019 Pressemeddelelse

2018


ABF politianmelder Frederiksberg Boligfond

I forbindelse med Frederiksberg Boligfonds salg af tre beboelsesejendomme til den amerikanske kapitalfond Blackstone, har Frederiksberg Boligfond fredag den 21.december 2018 omdelt materiale til de tre ejendommes lejere.

Materialet indeholder store mængder personfølsomme oplysninger, såsom CPR-nummer, kopi af sygesikringsbeviser, kopi af bilregistreringsattester samt sundhedsmæssige lægeudtalelse om lejere. Oplysninger, som Frederiksberg Boligfond ikke må udlevere til tredje part uden lejernes accept, ifølge EU’s persondataforordning, som trådte i kraft 25. maj 2018. Denne accept har lejerne ikke givet til Frederiksberg Boligfond.

Ikon pdf 22.12.2018 Pressemeddelelse


ABF: Årets Andelsboligforening 2018

Andelsboligforeningen A/B Marsvej i Silkeborg har vundet prisen som ”Årets Andelsboligforening 2018”. Foreningen vinder prisen for evnen til at engagere andelshaverne i den daglige drift, hvor en lang række af foreningens andelshusstande deltager i et af foreningens mange udvalg eller sidder i bestyrelsen.

Ikon pdf 21.11.2018 Pressemeddelelse


ABF afhjælper GDPR-forvirring

ABF har udgivet en vejledning og tre standarddokumenter med det formål at hjælpe private andelsboligforeninger med at overholde EU’s persondataforordning (GDPR), som træder i kraft den 25. maj 2018.

Ikon pdf 25.05.2018 Pressemeddelelse

2017


ABF: Årets andelsboligforening 2017

Andelsboligforeningen A/B Elleparken i København SV har vundet ABF-prisen som ”Årets andelsboligforening 2017”. Foreningen på 122 andelshavere vinder prisen for deres store fokus på miljøtiltag til gavn for både andelshavere og miljøet.

Ikon pdf 13.12.2017 Pressemeddelelse


ABF: Mere robuste foreninger

Regeringen har 27. november sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en politisk aftale, der vil fremme en mere robust andelsboligsektor. En aftale ABF’s direktør Jan Hansen er godt tilfreds med.

Ikon pdf 27.11.2017 Pressemeddelelse


ABF: Anbefalinger vil sikre mere robuste foreninger

Erhvervsministeriets nedsatte arbejdsgruppe er nu klar med en række anbefalinger vedrørende ansvarlig drift af andelsboligforeninger. ABF mener, resultatet er afbalanceret og positivt.

Ikon pdf 10.06.2017 Pressemeddelelse


ABF: Regeringens finansieringsplan skævvrider boligmarkedet

Regeringens finansieringsplan for det boligskatteudspil, de fremlagde i efteråret, ligestiller ikke andelshavere og boligejere, mener ABF-formand.

Ikon pdf 02.03.2017 Pressemeddelelse


ABF: Positivt at ministeren vil sikre sund andelsboligsektor

Erhvervsminister Brian Mikkelsen nedsætter en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger, der fremadrettet skal skabe et solidt grundlag for en sund og stabil andelsboligsektor.

Ikon pdf 20.02.2017 Pressemeddelelse

Ikon pdf 08.02.2017 Kommissorium for arbejdsgruppen


ABF mener: Valuarvurderinger skaber utryghed for andelshaverne

Det skaber utryghed for både køber og sælger, når valuarers vurderinger kan svinge på op til 100% på en ejendoms værdi. ABF hilser derfor velkomment, at erhvervsministeren har nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge området.

Ikon pdf 08.02.2017 Pressemeddelelse


ABF: ”Positivt at overborgmesteren vil sætte loft over Airbnb-udlejning”

ABF ser positivt på, at overborgmester Frank Jensen ønsker at finde en grænse for Airbnb-udlejning i København, så det ikke tager overhånd. ABF har af samme årsager udarbejdet en bestemmelse, der sætter et loft på tre ugers udlejning i andelsboligforeninger, og som kan tilknyttes foreningens vedtægter. 

Ikon pdf 12.01.2017 Pressemeddelelse


Ny fælles overdragelsesaftale for andelsboliger styrker forbrugervenligheden

ABF har i samarbejde med Ejendomsforeningen Danmark, Dansk Ejendomsmæglerforening, Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration og Danske BOLIGadvokater udarbejdet en ny fælles overdragelsesaftale for køb og salg af andelsboliger. Brancheorganisationernes overdragelsesaftale har til formål at bidrage til en øget forbrugervenlighed. 

Ikon pdf 02.01.2017 Pressemeddelelse

 

2016


Finanslov 2017: Andelsboligforeninger nu også omfattet af fastfrysning af grundskylden

Fredag eftermiddag er regeringen med støttepartierne DF, Liberal Alliance og Konservative blevet enige om næste års finanslov. Heriblandt en fastfrysning af grundskylden, der nu også gælder andelsboligforeningerne.

Ikon pdf 18.11.2016 Pressemeddelelse


Stram op på reglerne vedr. nystiftelser af andelsboligforeninger

Når det er muligt for en udlejer at tømme en ejendom for lejere for derefter at opdele ejendommen i andelslejligheder til en pris langt over ejerboliger, svigter man både lejerne og nye andelshavere på boligmarkedet, siger ABF-direktør Jan Hansen. Han vil have revideret reglerne vedrørende stiftelser af andelsboliger.

Ikon pdf 31.10.2016 Pressemeddelelse


Stor messe sætter fokus på fremtiden for landets andelsboligforeninger

Er andelstanken død? Nej, siger Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation. Den lever i bedste velgående i landets mange andelsboligforeninger. En stor messe for landets andelshavere i Øksnehallen sætter fokus på alt fra de grønne fællesskaber i baggårdene og livet på altanen til banklån og de økonomiske udfordringer i en tid, hvor boligøkonomi debatteres heftigt.

Ikon pdf 11.10.2016 Pressemeddelelse


Nyt boligskatteudspil har glemt andelshaverne

Skatteministerens nye boligskatteudspil har ikke fjernet usikkerheden for landets andelshavere og lejere. Tværtimod, siger direktør i Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Jan Hansen.

 Ikon pdf 07.10.2016 Pressemeddelelse


Lad forældrene låne penge til, men ikke købe barnets andelsbolig

Det er den tid på året, hvor nyudklækkede studenter forlader reden og søger mod de større byer for at gå i gang med studierne. Og mange forældre tyer i den sammenhæng til at købe lejligheder til de unge. Men i mange andelsboligforeninger er det ikke tilladt.

Ikon pdf 21.07.2016 Pressemeddelelse 


Stigende bidragssatser på op imod 40% skader andelsboligforeningerne

ABF kritiserer Nykredit, efter at realkreditinstituttet har varslet stigende bidragssatser fra 1. juli 2016. ABF-formand kalder det urimeligt ikke at give foreningerne en længere frist.

Ikon pdf 07.06.2016 Pressemeddelelse


Højesteret: Duegården må begære sig konkurs

Skal en andelsboligforening have mulighed for at kunne begære sig selv konkurs? Det afsagde Højesteret onsdag 11. maj 2016 kendelse om i en sag anlagt af A/B Duegården.

Ikon pdf 11.05.2016 Pressemeddelelse

 

2015


Grundskyld: Lejere og andelshavere må betale fuld pris

Beboerne i almene boliger og andelsboliger må undre sig. For mens beboere i ejerboliger kan se frem til en fastfrysning af ejendomsskatten i 2016, så sker der ikke nogen fastfrysning af lejernes og andelshavernes ejendomsskat på trods af, at de ligesom beboerne i ejerboliger betaler deres grundskyld. 

Ikon pdf 03.12.15 Pressemeddelelse


BoligJobordningen: V, DF, Å, SF og K svigter andelsboligforeningerne

Et bredt politisk flertal vil genindføre BoligJobordningen. Private andelsboligforeninger udelades fra at energirenovere og ABF er dybt utilfreds med ordningen.

Ikon pdf 24.07.15 Pressemeddelelse


Ophævelse af maksimalpriser har store konsekvenser for andelsboligmarkedet
Alt i mens Venstre og Konservatives beslutningsforslag om at ophæve maksimalpriserne på andelsboligområdet i dag går til 1. behandling i Folketinget, frygter vi i Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation for konsekvenserne af at sætte priserne fri på andelsboligområdet.

Ikon pdf 06.05.15 Pressemeddelelse 

 

2014


Andelshavere søger viden om nye regler
Der er travlhed i landets andelsboligforeninger. 1200 kursister fra ABF’s 4800
medlemsforeninger har i løbet af kort tid været på kursus i nye regler om salg
af andelsboliger.

Ikon pdf 07.04.14 Pressemeddelelse

 

2013


Flere børn i københavnske andelsboligforeninger
Børneflokken i de københavnske andelsboligforeninger er steget med godt 10 % siden 2010. Børnefamilierne vil være en del af byens fællesskab, og derfor er livet i andelsboligforeningerne blevet et hit.

Ikon pdf 20.11.13. Pressemeddelelse


Tilskud vil få andelsboliger til at energirenovere
Hver tredje andelsboligforening har behov for at renovere deres ejendom inden for de næste ti år, men mange mangler finansiering. Et offentligt tilskud vil få foreningerne i gang, viser undersøgelse.

Ikon pdf 06.11.13 Pressemeddelelse


Behov for målrettede midler til energirenovering
Regeringen har planer om, at de danske boligejere skal reducere deres energiforbrug med 50 % frem mod 2050. I jagten på det ambitiøse mål bør en pulje med midler målrettet energirenovering komme på tale.

Ikon pdf 04.10.13 Pressemeddelsele


ABF og LLO hjælper lejere, som gerne vil stifte andelsboligforeninger
Når en række lejere ønsker at stifte en andelsboligforening, er det vigtigt, at de får professionel hjælp.  ABF og Lejernes Landsorganisation har udgivet en ny pjece, som giver gode råd om valg af rådgiver i forbindelse med stiftelse af en andelsboligforening.

Ikon pdf 19.09.13 Pressemeddelelse 


Stiftelses af andelsboligforeninger kræver god rådgivning
Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen ønsker at stramme loven i forhold til stiftelse af andelsboligforeninger. ABF er glade for ministerens fokus på problematiske stiftelser, men mener ikke, at lovregulering er hensigtsmæssig.

Ikon pdf 18.09.13 Pressemeddelelse


Købere og sælgere af andelsboliger skal kunne have tillid til SKAT
Rigsrevisionen har rettet voldsom kritik af SKAT's ejendomsvurderinger. På andelsbolig-området vurderer Skatteministeriet selv, at de ikke har fulgt loven, blandt andet fordi der er lagt usaglige hensyn til grund for vurderingerne i 2010 for at undgå et stort antal

Ikon pdf 23.08.13 Pressemeddelelse