nyheder.jpg

Nye timesatser for værdien af eget arbejde

11-03-2021

Når værdien af andelsboligens forbedringer skal opgøres, kan du som andelshaver medregne det arbejde, som du selv har udført.

ABF fastsætter timesatser for værdien af eget arbejde og regulerer dem på baggrund af Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for boliger.

I 2021 udgør den vejledende timesats for eget arbejde:

  • 190 kr/time i København
  • 168 kr/time for resten af landet.

>> Læs mere om forbedringer i boligen

>> Download standarddokumentet "Vejledende timesatser for prisfastsættelse af eget arbejde"

Tilmeld dig nyhedsbrev