nyheder.jpg

Ny vejledning om måling af renteswap i årsregnskabet

26-03-2021

Erhvervsstyrelsen har udsendt en vejledning til, hvordan andelsboligforeninger kan måle værdien af renteswaps i årsregnskabet.

Vejledningen er et tillæg til vejledning til andelsboligforeninger om, hvordan de laver et gennemskueligt regnskab, og det fremgår, at andelsboligforeninger kan anvende værdien ifølge banken til brug for måling af en renteswap i årsregnskabet.

Vejledningen er udarbejdet, fordi der i slutningen af 2020 var en del presseomtale af renteswapaftaler og hvordan deres værdi skal fastsættes.

Det førte til en række spørgsmål til Erhvervsminister Simon Kollerup, som oplyste, at en virksomhed, som har indgået en renteswap, ikke uden videre kan anvende en værdi opgjort af sin bank til værdiansættelsen, men selv skal forholde sig til værdien af renteswappen, herunder sin egen kreditrisiko.

Læs vejledningen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Læs mere om problemstillingen i Lov & Fakta

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrev