nyheder.jpg

Ingen nye offentlige vurderinger af andelsboligforeninger

24-02-2021

Folketinget vedtog den 23. februar en ændring af ejendomsvurderingsloven, der medfører, at der fremover ikke bliver udarbejdet offentlige ejendomsvurderinger af andelsboligforeninger.

Foreninger, der i dag benytter den offentlige ejendomsvurdering i deres andelsværdiberegning, behøver ikke at foretage sig noget lige nu, da reglerne i andelsboligforeningsloven ikke er ændret. Den offentlige ejendomsvurdering fra 2012 kan altså stadig bruges i andelsværdiberegningen.

Reglerne i andelsboligforeningsloven giver foreninger mulighed for at værdiansætte foreningens ejendom efter enten anskaffelsesprisen, en valuarvurdering eller en offentlig vurdering. Det fremgår af foreningens regnskab, hvilken metode I bruger i jeres forening.

Skatteministeren begrunder fjernelsen af den offentlige vurdering med, at der ikke er behov for at fastsætte ejendomsværdier for andelsboligforeninger til brug for den løbende ejendomsbeskatning, fordi andelsboligforeninger ikke betaler ejendomsværdiskat, men alene grundskyld. Det står dog også klart, at opgaven med at lave en ny model for værdiansættelse har været for vanskelig.

Andelsboligforeninger, som bruger den offentlige vurdering i andelsværdiberegningen, har derfor set frem til nye offentlige ejendomsvurderinger. ABF har løbende anmodet om, at man i forbindelse med afskaffelsen forholder sig til den overordnede boligpolitiske betydning samt de økonomiske konsekvenser for den enkelte andelsboligforening.

For ABF er det vigtigt, at et politisk flertal ikke bare fjerner en offentlig vurdering uden at forholde sig til balancen på boligmarkedet. Skal andelsboliger hægtes af boligmarkedet? Ønsker politikerne, at alle andelsboligforeninger skal valuarvurderes? De problemstillinger mangler der svar på.

Derfor er det positivt, at skatteministeren har tilkendegivet, at der vil blive nedsat et udvalg, der skal se på løsningsforslag for andelsboligforeningslovens værdiansættelsesprincipper. Udvalget skal fremlægge mulige løsningsforslag i god tid inden de offentlige vurderinger, der foreslås afskaffet, ellers skulle være udsendt.

Link til lovændringerne
Læs mere om de tre vurderingsprincipper og skatteregler for andelsboligforeninger

 

Tilmeld dig nyhedsbrev