nyheder.jpg

Fastfrysning af valuarvurderinger og balancen i årsregnskabet

12-02-2021

Foreninger, der anvender valuarvurdering til at værdiansætte ejendommen i andelsværdiberegningen, kan fastholde en valuarvurdering, der var indhentet og gyldig den 1. juli 2020 i henhold til andelsboligforeningslovens § 5, stk. 3. Denne valuarvurdering kan fastfryses fremadrettet (tidsubegrænset) og der skal således ikke indhentes en ny vurdering hvert år. 

Hvis foreningen også bruger valuarvurderingen til fastsættelse af værdien i årsregnskabets balance, dvs. dagsværdien, er der opstået tvivl om, hvorvidt den fastfrosne valuarvurdering kan genbruges her, eller om der skal indhentes en ny valuarvurdering hvert år til brug i balancen.

På nuværende tidspunkt søges dette afklaret, og vi afventer en udmelding fra Erhvervsstyrelsen. ABF vil orientere sine medlemmer, så snart vi kender Erhvervsstyrelsens retningslinjer herom.

Læs mere om fastfrysning af valuarvurderinger og balancen i årsregnskabet

 

Tilmeld dig nyhedsbrev