nyheder.jpg

Værdiansættelse af renteswap

21-12-2020

Der har i slutningen af 2020 været presseomtale af renteswapaftaler og hvordan deres værdi skal fastsættes.

Det har ført til en række spørgsmål til Erhvervsminister Simon Kollerup, som oplyser, at en virksomhed, som har indgået en renteswap, ikke uden videre kan anvende en værdi opgjort af sin bank til værdiansættelsen, men selv skal forholde sig til værdien af renteswappen, herunder sin egen kreditrisiko.

På ABF's hjemmeside kan du læse mere om værdiansættelse af renteswap.

>> Værdiansættelse af renteswap

Tilmeld dig nyhedsbrev