nyheder.jpg

PM: Spekulantstoppet ville være den mest balancerede løsning

29-01-2020

ABF er uforstående over for, at det ikke er lykkedes at samle et flertal i Folketinget om spekulantstoppet. En karensperiode på 7 år er det tiltag som effektivt vil lægge en dæmper på incitamentet til kortsigtede investeringer og det vil give lavere markedspriser på udlejningsejendomme. Samtidig vil netop denne model ifølge Finanstilsynet ikke ramme andelsboligerne ift. belåningsmulighederne.

Både inden og undervejs i forhandlingerne har ABF gjort opmærksom på, at et muligt indgreb kunne få utilsigtede konsekvenser for andelsboligområdet. Derfor har ABF været tilfreds med, at der fra politisk side er lyttet, og der er fundet løsninger, der ville skærme andelsboligerne og generelt betyde bedre betingelser for andelsboligområdet.

Andelsboligerne har spillet en stor rolle i forhandlingerne, fordi andelsboligmarkedet hænger direkte sammen med markedet for udlejningsejendomme.

Muligheden for at gennemføre de såkaldte 5.2-renoveringer skaber et pres på markedet for udlejningsejendomme og hermed et højere prisleje. Uden en politisk aftale kan denne udvikling fortsætte. Og det ærgrer ABF’s landsformand Hans Erik Lund:

-Mit budskab er, at denne udvikling også har negative konsekvenser for andelsboligområdet. Det høje prisleje sammenkoblet med de eksisterende lånekrav gør det stort set umuligt for lejerne at stifte en andelsboligforening ved tilbudspligt, når en udlejningsejendom sælges. Det betyder reelt færre andelsboligforeninger i fremtiden, siger han og fortsætter:

-Jeg mener, at tilbudspligten og andelsboliger spiller en afgørende rolle for at sikre dels en blandet by og dels bæredygtige renoveringer af boligmassen. I modsætning til private udlejere, så foretager andelshavere ikke forbedringer i boligen med fortjeneste i sigte, men i højere grad som en langsigtet investering i at skabe en kvalitetsbolig.

Pressemeddelelse

Tilmeld dig nyhedsbrev