nyheder.jpg

PM: Fortsat stigninger i valuarvurderingerne

27-04-2020

ABF har spurgt sine medlemmer, som har fået foretaget en valuarvurdering i perioden november 2019 og frem til udgangen af april 2020, om vurderingen er faldet eller steget, og her svarer 80% af de adspurgte, at de har fået en højere vurdering. 60% siger, at stigningen er på op til 5%, og knap 20% har oplevet stigninger mellem 6-10%.

Advokat Nicholas Wantzin fra Wantzin Ejendomsadvokater bekræfter ligeledes stigningerne:

- Langt de fleste valuarvurderinger foretaget inden for de seneste måneder udviser stigninger på mellem 0 og 5 %, siger advokat Nicholas Wantzin.

Stigningen kommer trods advarsler om, at værdierne af andelsboligforeningernes ejendomme ville falde på grund af udsigten til et indgreb i boligreguleringslovens §5.2 - i medierne omtalt som indgrebet mod Blackstone eller kortsigtet spekulation i udlejningsejendomme.

Jan Hansen, direktør i ABF, glæder sig over stigningerne:
- Disse stigninger betyder, at foreningerne nu får mulighed for at fastfryse en højere vurdering og samtidig give foreningerne mulighed for at forøge foreningens buffer på den kommende generalforsamling. ABF’s rundspørge til medlemmerne viser også, at knap halvdelen af andelsboligforeningerne allerede har overvejet at træffe beslutning om øgede henlæggelser på den kommende generalforsamling, siger Jan Hansen.

>> Læs pressemeddelelsen

Tilmeld dig nyhedsbrev