nyheder.jpg

PM: ABF forfølger bankers vurderinger af værditab

05-02-2020

I sidste uge indgik regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet aftale om at imødegå kortsigtede investeringer i private udlejningsejendomme. I forbindelse med aftalen har samtlige partier tilkendegivet, at man hverken ønsker at ramme andelsboligforeninger eller andelshaverne.

Selvom den politiske aftale endnu ikke er udmøntet i udkast til lovforslag, så vurderer flere banker, heriblandt Jyske Bank, at det politiske indgreb vil få negative konsekvenser for andelsboliger i form af både værditab og dyrere boliglån.

Det bekymrer altid ABF, hvis en eller flere banker vælger at gøre det dyrere at være kunde i banken, hvad enten der er tale om en andelsboligforening eller en andelshaver.

Men når Jyske Bank melder ud, at det skal være dyrere at være kunde i banken – fordi Jyske Bank ikke er enig i Finanstilsynets vurdering, så mener ABF, at banken skylder sine kunder en forklaring – hvad enten nedsættelsen af ejendommenes værdier, skyldes at Jyske Bank tidligere har udvist for stor risikovillighed eller om der er tale om en anden årsag.

Markedsudviklingen har hele tiden været en vigtig faktor, og ABF mener fortsat, at det er urimeligt, hvis indgrebet får negative økonomiske konsekvenser for andelsboliger. Derfor glæder ABF sig over, at det fremgår af aftaleteksten, at parterne er enige om at drøfte forholdene for andelsboliger på ny, hvis markedet reagerer anderledes end forudsat.

>> Pressemeddelelser

>> Aftaletekst

 

Tilmeld dig nyhedsbrev