nyheder.jpg

ABF-håndbogen 2020: Gratis eksemplar til medlemmer

19-08-2020

ABF har udgivet en ny og opdateret version af ABF-håndbogen. Her får du en guide til de vigtigste opdateringer, som indgår i den nye udgave. Og alle medlemsforeninger modtager ét gratis eksemplar med posten.

Af Lise Clemmensen

ABF-håndbogen er et opslagsværk, som gennemgår de opgaver og udfordringer, som andelsboligforeninger kan støde på i hverdagen.
Opslagsværket henvender sig både til administrerede og selvadministrerende foreninger samt professionelle aktører som advokater, administratorer og revisorer.

Den nyeste version af bogen er udkommet i august 2020. Der er sket en lang række ændringer siden den sidste version fra 2016.

Derfor får du her en kort intro til de vigtigste opdateringer.

Bestyrelsens opgaver

Andelsboligforeningsloven blev ændret i 2018 i forbindelse med den politiske aftale om mere robuste andelsboligforeninger.  Ændringerne inkluderer blandt andet en generalklausul om, at en generalforsamling ikke må træffe beslutninger, som vil give enkelte andelshavere en urimelig fordel på andre andelshaveres eller andelsboligforeningens bekostning. Ændringerne indeholder også en præcisering af rammerne for bestyrelsens arbejde. 

Du kan læse mere om ændringerne i kapitel A om andelsboligbegrebet og i kapitel B om andelsboligforeningens drift.

Valuarvurderinger

1. juli 2020 blev andelsboligforeningsloven ændret i forbindelse med den politiske aftale om at imødegå kortsigtede investeringer i private udlejningsejendomme, populært kaldet Blackstone-aftalen. Ændringerne omfatter blandt andet muligheden for at fastholde valuarvurderinger.

Du kan læse mere om valuarvurderinger i kapitel D om økonomi.

Overdragelse

I 2018 kom et nyt nøgleoplysningsskema med centrale økonomiske nøgleoplysninger til brug for generalforsamlingen. I 2019 blev pligten til at udlevere uddrag af andelsboligforeningsloven erstattet af en ny myndighedsvejledning til køber om overpris.

I 2017 så en ny fælles overdragelsesaftale dagens lys. Aftalen blev udarbejdet i samarbejde med Dansk Ejendomsmæglerforening, EjendomDanmark, Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration og Danske Boligadvokater.
Derudover er der opdateringer i ABF’s forbedringskatalog samt i emnerne ventelister, dødsboer og mangler i forbindelse med overdragelser.

Den fælles overdragelsesaftale finder du som bilag sammen med den tilhørende vejledning.
Du kan læse mere om overdragelse i kapitel E.

GDPR og Airbnb

I 2018 trådte persondataforordningen (GDPR) i kraft.
Bogen indeholder også et nyt afsnit om korttidsudlejning, populært kendt som Airbnb.

Du kan læse mere om GDPR og Airbnb i kapitel B om foreningens drift.
Som bilag er medtaget nye standarddokumenter, som foreninger kan bruge i arbejdet med at overholde persondatareglerne, herunder skabeloner til en fortegnelse, en privatlivspolitik og et beslutningsreferat.

Pant og byggeaftaler

På pantsætningsområdet er afgiftspantebreve blevet introduceret pr. 1. juli 2019, og på byggesagsområdet er der kommet en række nye dokumenter i byggeriets aftalevilkår (AB-systemet).

Du kan læse mere om afgiftspantebreve i Kapitel F om pant og udlæg og om byggeriets aftalevilkår i kapitel C om byggearbejder.

ABF-håndbogen 2020

Alle medlemsforeninger får et gratis eksemplar, som sendes til foreningens formand/kontaktperson.

Omdeling sker fra 18.-21. august med PostNord.

Medlemmer kan bestille ekstra eksemplarer.
Pris: 100 kr. pr. bog
Pris for Ikke-medlemmer, firmaer m.v.: 1.100 kr. pr. bog.

Priser er inkl. moms og forsendelse.
Obs: Det gratis eksemplar skal ikke bestilles, det sendes automatisk.
Bestil ABF-håndbogen 2020

Tilmeld dig nyhedsbrev