nyheder.jpg

Deltag i undersøgelse om energirenovering

18-03-2020

Energistyrelsen har netop igangsat en analyse af omfanget af bygningsrenovering og overholdelse af bygningsreglementets energikrav i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Analysen gennemføres af konsulentvirksomhederne Viegand Maagøe og Wilke. ABF's medlemsforeninger vil derfor muligvis blive kontaktet af Wilke pr. e-mail eller telefon i den nærmeste fremtid, og ABF opfordrer til, at I giver jer tid til at svare på spørgeskemaet eller deltage i interview. Alle svar vil blive behandlet fortroligt, og vi opfordrer jeg derfor til at svare så godt som muligt på spørgsmålene. Det er også i ABF’s interesse, at vi får et retvisende billede, så vi kan være med til at påvirke evt. ændringer i fremtiden.

Analysen skal give et billede af, hvor meget der bliver renoveret, og i hvor høj grad bygningsreglementets energikrav overholdes, når der renoveres. Analysen skal også give svar på, hvorfor og i hvilke situationer det evt. er vanskeligt at overholde energikravene.

Bygningsreglementet indeholder krav til bygningskomponenter, som skal overholdes ved ombygninger, vedligeholdelse og udskiftning af bygningsdele i eksisterende bygninger. Disse regler spiller en stor rolle i indsatsen til fremme af energibesparelser i eksisterende bygninger. Det er derfor vigtigt at følge op på, om bygningsreglementets energikrav faktisk efterleves i praksis.

Energistyrelsen vil bl.a. bruge analysens resultater i deres arbejde med at udarbejde konkrete tiltag til at underbygge regeringens Energiaftale fra 2018 og mere langsigtede renoveringsstrategier for den eksisterende bygningsmasse i Danmark. 

ABF støtter op om analysen, som vi synes er meget relevant, og som vil give svar på, hvor meget der renoveres, og hvordan vi i Danmark kan sikre, at energiforbruget og CO2-udledning fra bygningsmassen bliver så lille som muligt.

Konkret består analysen i første omgang af en række spørgeskemaundersøgelser og interviews hos en bred vifte af aktører inden for bygge- og boligsegmentet, såsom ejendomsejere, kommuner, rådgivere, entreprenører, håndværkere og andelsboligforeninger. Undersøgelsen gennemføres i slutningen af 2019 og begyndelsen af 2020, og den samlede analyse forventes afsluttet inden sommerferien 2020.

Tilmeld dig nyhedsbrev