nyheder.jpg

Ændringer af andelsboligforeningsloven vedtaget

17-06-2020

Folketinget har den 4. juni 2020 vedtaget tre lovforslag til ændring af lejeloven, boligreguleringsloven og andelsboligforeningsloven. Lovændringerne træder i kraft den 1. juli 2020, og udmønter den politiske aftale, der blev indgået i januar 2020, som skal imødegå kortsigtede investeringer i private udlejningsejendomme (Blackstone-aftalen). 

Andelsboligforeningsloven bliver ændret, så andelsboligforeninger får mulighed for at fastholde en valuarvurdering eller den offentlige vurdering, hvis lovændringerne betyder et fald i ejendommens værdi.

Beslutningen om at fastholde en valuarvurdering skal ikke træffes nu, men på det tidspunkt, hvor foreningerne normalt ville indhente en fornyet valuarvurdering til brug for andelsværdiberegningen. Dvs. en forening, der normalt afholder ordinær generalforsamling i foråret, og derfor har indhentet en valuarvurdering i foråret 2020, vil først skulle træffe beslutning om fastholdelse i foråret 2021. Det afgørende nu er, at valuarvurderingen er indhentet inden 1. juli 2020.

Der er også vedtaget øgede energikrav i boligreguleringsloven. Andelsboligforeninger bør også have fokus på energiforbedringer af ejendommen, hvis foreningen står over for renoveringsprojekter, og lovændringerne betyder, at energiforbedringer har en øget positiv indflydelse på ejendommens værdi. 

Læs mere om de nye lovreglers betydning på vores medlemssider (kræver login)

Læs lovteksterne:
>> Vedr. øgede energikrav og fastfrysning
>> Vedr. karensperiode og tilslutningskrav
>> Vedr. styrkelse af lejerne (herunder om huslejenævnenes rolle)

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrev