nyheder.jpg

Politisk udvalg og andelsboligforeninger

01-10-2019

OBS: Artiklen er opdateret 24.10.2019

I foråret 2019 blev der nedsat et udvalg, der skulle se nærmere på opkøb og moderniseringer af boligudlejningsejendomme, og få fastlagt om der er behov for ændringer, særligt af boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Bestemmelsen gør det muligt at hæve huslejen, når der er sket en gennemgribende forbedring af en lejebolig, og dette vurderes blandt andet ud fra, hvor stort et beløb, der er brugt på forbedring af boligen.

En evt. ændring af bestemmelsen har dog ikke kun betydning for udlejningsejendomme, idet værdien af ejendomme, der er ejet af andelsboligforeninger, vurderes ud fra tilsvarende udlejningsejendomme. Hvis værdien af udlejningsejendomme falder, sker det samme dermed for værdien af andelsboligforeninger.

Dette vil i første omgang påvirke valuarvurderinger, men en lavere ejendomsværdi vil også have betydning for de offentlige vurderinger, der forventes i 2021, da den offentlige vurdering skal afspejle markedsprisen for ejendommen.

ABF får mange henvendelser fra bekymrede andelshavere vedrørende betydningen for værdien af deres bolig. Udvalget har endnu ikke afgivet sin rapport, og vi kender dermed endnu ikke udvalgets indstilling til eventuelle ændringer af § 5, stk. 2. Rapporten forventes i midten af oktober 2019. Derefter vil der være politiske drøftelser og senere igen vil der evt. blive fremlagt lovforslag til behandling i folketinget.

Generelt anbefaler ABF, at foreningerne løbende sørger for at henlægge midler, dels til vedligeholdelse og dels til imødegåelse af værdiforringelse af ejendommen. Dette bidrager til at sikre en mere stabil andelskrone.

ABF vil naturligvis holde vores medlemmer løbende orienteret via nyhedsbreve, på de sociale medier og her på hjemmesiden.

24. oktober 2019: Rapporten er forsinket, og vi opdaterer her på siden, når rapporten er offentliggjort.

>> Læs også nyheden "Andelsboliger rammes hårdt af indgreb på boligmarkedet" for mere viden om emnet

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrev