nyheder.jpg

Ny takst for godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer

02-01-2019

En andelsboligforening har mulighed for at udbetale godtgørelse til foreningens bestyrelsesmedlemmer for afholdte udgifter, eller som et egentligt honorar for deres tid og arbejde.

I 2019 har Skatterådet hævet taksterne til:

  • Maksimum kr. 2.400,- årligt (telefon og internet)
  • Maksimum kr. 1.450,- årligt (porto, møder, kontorartikler m.v.).

Det står foreningen frit for, om man ønsker at yde bestyrelsesmedlemmer en økonomisk kompensation for den tid de bruger på bestyrelsesarbejdet.

Beslutningen skal træffes på foreningens generalforsamling, og det er her ABF’s anbefaling, at punktet fremhæves og diskuteres særskilt, for at sikre åbenhed om spørgsmålet.

Læs mere om godtgørelse til bestyrelsen

Læs Skatterådets bekendtgørelse

Tilmeld dig nyhedsbrev