nyheder.jpg

Informationsindsats mod overpris ved andelsboligkøb

01-05-2019

1. maj udrulles en række tiltag, som skal medvirke til at reducere overprissager. Initiativerne er en del af den politiske aftale om en mere robust andelsboligsektor.

Af Lise Clemmensen

For at hjælpe både køber og sælger undervejs i salgsprocessen, har Erhvervsstyrelsen sammen med ABF og andre professionelle aktører udviklet en værktøjskasse, som består af ABF’s forbedringskatalog, ABF’s afskrivningskurve samt en lovpligtig vejledning til køber om overpris, udarbejdet af Erhvervsstyrelsen.

ABF har igennem en årrække tilbudt ABF’s forbedringskatalog og afskrivningskurve, som en del af opslagsværket ABF-håndbogen. Forbedringskataloget og den tilhørende afskrivningskurve har sikret en høj grad af ensartethed, når prisen på forbedringer og løsøre skulle fastsættes rundt om i foreningerne. 
For at minimere risikoen for, at køber bliver tvunget ud i at betale en opskruet pris, er ABF’s forbedringskatalog og afskrivningskurve fra 1. maj 2019 ophøjet til branchenorm, hvilket betyder, at den ikke er lovpligtig, men sætter niveauet for hele sektoren.

Vejledning til køber

Erhvervsstyrelsen har, i samarbejde med ABF og en række professionelle aktører, også udarbejdet en ”Vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger”. Vejledningen informerer både køber og sælger om, hvad en overpris er, at overpris er ulovlig og hvilke sanktionsmuligheder, der eksisterer. 

Fra 1. maj erstatter vejledningen sælgers pligt til at udlevere uddrag af andelsboligforeningsloven om overpris til køber, som det fremgår af andelsboliglovens § 6, stk. 1, 2. pkt.

Værktøjskassen er en udmøntning af den politiske aftale om en mere robust andelsboligsektor, som blev vedtaget i 2017.

ABF har samlet alle dokumenter og relevant information på ABF's hjemmeside.
Læs dokumenter om overpris

 

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrev