nyheder.jpg

Forbedrede betingelser i ABF’s bestyrelsesansvarsforsikringer

02-10-2019

ABF har genforhandlet betingelserne for ABF’s bestyrelsesansvarsforsikring og der er sket forbedringer på to punkter – uden prisstigning.

Af Lise Clemmensen

ABF tilbyder bestyrelsesansvars - og besvigelsesforsikring til medlemmerne gennem forsikringsmæglerfirmaet Dahlberg Assurance Agentur. Forsikringerne er på favorable vilkår og ABF genforhandler aftalerne hvert år.

I forbindelse med genforhandlingen pr. 1. oktober 2019 er kravet om regnskabsrevision i forsikringsbetingelserne (tidligere punkt 6) udgået. Det er fortsat ABF’s anbefaling, at foreningerne får regnskabet revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor, som det også fremgår af § 31 i ABF’s standardvedtægter. Ved alligevel at fjerne kravet om revision i forsikringsbetingelserne, har ABF valgt at sikre alle medlemsforeninger bedst muligt, uanset om foreninger følger ABF’s standardvedtægter eller ej.

Samtidigt er forsikringssummen forhøjet fra 1.500.000 kr. til 2.000.000 kr. Forhøjelse af forsikringssummen sker uden merpræmie, og prisen for bestyrelsesansvarsforsikringen er dermed fortsat årligt 820 kr. pr. selvadministrerede forening og 530 kr. pr. administrerede forening.
Hvis andelsboligforeningen tegner en kombineret bestyrelsesansvars - og besvigelsesforsikring er prisen uændret årligt 1.270 kr. for selvadministrerede foreninger og 790 kr. for administrerede foreninger.

Tryghed i hverdagen

ABF’s bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring beskytter foreningen og andelshavere, som sidder i foreningens bestyrelse, mod at skulle dække eventuelle tab personligt.
Det er i alle andelshaveres interesse, at de frivillige er ordentligt beskyttet og dækket økonomisk ind, uanset hvilket arbejde de udfører for foreningen. Ellers kan det blive vanskeligt at rekruttere nye andelshavere til bestyrelsen.

ABF råder derfor sine medlemmer til at forsikre sig mod et eventuelt erstatningsansvar som følge af fejl, som bestyrelsen begår. Det fremgår derfor også af ABF's standardvedtægter, at foreningen skal tegne en bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring.

Hvis medlemmer har spørgsmål til ABF’s forsikringstilbud, er I velkomne til at kontakte Dahlberg Assurance Agentur.

Læs mere om ABF’s forsikringstilbud
Læs mere om ABF’s standardvedtægter
Læs mere om Dahlberg Assurance Agentur

 

Tilmeld dig nyhedsbrev