nyheder.jpg

Skattefradrag for renter på foreningens lån

14-03-2018

Et indslag i Go'morgen Danmark, mandag den 12. marts 2018, omkring skattefradrag for renter på andelsboligforeningers lån, har givet en del henvendelser til ABF’s medlemsrådgivning, da indholdet i indslaget har medført misforståelser.

ABF præciserer derfor, at det i de fleste andelsboligforeninger ikke er muligt for de enkelte andelshavere at få skattefradrag for renterne på foreningens lån.

Det er kun når en andelsboligforening ikke betragtes som et selvstændigt skattesubjekt af skattemyndighederne, at medlemmerne kan opnå et skattemæssigt fradrag for foreningens finansieringsomkostninger.
Hvis det er tilfældet for foreningen, betaler foreningens medlemmer også ejendomsværdiskat.

Det er kun meget små foreninger, der kan leve op til kravene fra skattemyndighederne, og det er blandt andet et krav, at medlemmerne skal hæfte personligt og solidarisk for foreningens gæld. Disse typer foreninger er typisk benævnt andelsforeninger.

Tilmeld dig nyhedsbrev