nyheder.jpg

Opdatering af ABF's andelsbevis

17-01-2018

Standarddokumentet "Andelsbevis" er nu opdateret i den digitalt skrivbare version, så det er muligt at tilføje, hvis andelsbeviset erstatter et tidligere andelsbevis.

Andelsbeviset er et vandredokument, og der skal derfor ikke udfærdiges et nyt bevis ved overdragelsen af en andel.

Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen dog udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis, jf. ABF’s standardvedtægter § 6, stk. 4, 2. pkt.

Det er der nu mulighed for at notere i et skrivbart felt lige under dokumentets overskrift.

Der er ikke ændret yderligere i dokumentets indhold.

Download ABF's andelsbevis (kræver login)

 

Tilmeld dig nyhedsbrev