nyheder.jpg

Ny version af overdragelsesaftalen

14-05-2018

I starten af 2017 offentliggjorde ABF sammen med en række organisationer en ny, fælles overdragelsesaftale til brug ved køb/salg af andelsboliger. Nu er en ny, opdateret version (3. udgave) tilgængelig til download på ABF's hjemmeside og på abf-håndbogen.dk. Aftalen er gældende med det samme og skal anvendes fra 1. maj 2018.

De væsentligste ændringer består af, at feltet til CPR-nummer og punkt 15 vedrørende samtykkeerklæringer er taget ud af overdragelsesaftalen. Begge beslutninger er truffet med baggrund i persondataforordningen, der i øvrigt ikke vil blive behandlet i overdragelsesaftalen. Der henvises i stedet til, at foreningerne skal behandle overdragelsesaftalen på samme vis som øvrige opgaver og dokumenter i foreningen. ABF's medlemsrådgivning vil behandle dette emne i den vejledning, som er planlagt at udkomme senest i udgangen af juni 2018.

I øvrigt er formuleringen ”købt som beset” fjernet fra aftalen, primært da det har givet anledning til uforholdsmæssigt mange misforståelser.

Hvis foreninger har spørgsmål til den nye version, er I velkomne til at kontakte ABF's medlemsrådgivning.

>> Download den nye overdragelsesaftale

Tilmeld dig nyhedsbrev