nyheder.jpg

Ny lov: Fokus på foreningers drift og økonomi

29-06-2018

Lov om en mere robust andelsboligsektor træder snart i kraft. Lovpakken indeholder nye regler for stiftelser, konkurser og den daglige drift til gavn for både bestyrelser og andelshavere.

Af Lise Clemmensen

Christiansborg

1. juli træder en ny lovpakke i kraft. Der er tale om en lang række ændringer i andelsboligforeningsloven, som skal skabe en sundere andelsboligsektor med sundere stiftelser, færre konkurser og større gennemsigtighed omkring foreningernes økonomi.

Økonomisk gennemsigtighed

For bestyrelser er det interessant, at foreningens økonomiske nøgletal skal gøres tydeligere på den årlige generalforsamling. Den del af lovpakken er sat i verden for at nuværende og kommende andelshavere har bedre mulighed for at forstå foreningens økonomi, fortæller jurist i ABF, Anne Kristensen:

- De tal, som foreningen skal fremhæve på generalforsamlingen, er ejendommens vurderingsprincip og værdi, generalforsamlingsbestemte reserver, boligafgiften pr. m2, den tekniske andelsværdi pr. m2, om foreningen har en vedligeholdelsesplan og ejendommens friværdi, forklarer Anne Kristensen.

Alle nøgleoplysninger, som foreningen skal fremhæve, bør allerede fremgå af foreningens seneste årsrapport.

På ABF’s hjemmeside kan bestyrelser læse mere om nøgleoplysninger og finde links til de lovpligtige nøgleoplysningsskemaer. I kan også finde link til den nye lov, som indeholder en skabelon til brug for fremlæggelse af nøgleoplysninger på generalforsamlingen.

Husk jeres klagefrister

Den nye lovpakke indeholder også to nye forældelsesfrister, én for foreninger og én for købere.

Fremover har foreninger en forældelsesfrist på seks år til at klage over mangelfuld rådgivning om lån og kreditter fra finansielle virksomheder, advokater, revisorer, administratorer mv. Tidligere var fristen tre år.

For købere er fristen for at klage over en eventuelt overpris i forbindelse med et andelsboligkøb forlænget fra tidligere seks måneder til tre år med den nye lovpakke.

Bestyrelsens opgaver

De nye lovtiltag har også fokus på bestyrelsens opgaver og ansvar.

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen, udfører generalforsamlingens beslutninger og tjekker som minimum ifølge den nye lov, at:

  1. bogføring og regnskabsforelæggelse foregår på en måde, der efter andelsboligforeningens forhold er tilfredsstillende
  2. bestyrelsen løbende fra administratoren eller kassereren modtager orientering om andelsboligforeningens finansielle forhold
  3. administratoren udøver sit hverv over for andelsboligforeningen på behørig måde
  4. andelshaverne modtager orientering om foreningens forhold, når der er behov herfor
  5. andelsboligforeningens ejendom vedligeholdes forsvarligt i overensstemmelse med foreningens budgetter og generalforsamlingens beslutninger
  6. der løbende sker en vurdering af foreningens økonomiske situation, herunder af foreningens likviditet og af udviklingen i egenkapital og andelspriser, med henblik på at sikre, at foreningen har det nødvendige kapitalgrundlag.

Det lyder umiddelbart som en stor mundfuld, men Anne Kristensen beroliger bestyrelser med, at langt de fleste foreninger i dag udfører opgaverne, så der er snarere tale om præciseringer end nye tiltag:

- Vedligeholdelse, budgetter og kommunikation mellem andelshavere og bestyrelse er jo i fokus i rigtig mange foreninger, så den nye lovtekst præciserer blot rammerne for bestyrelsens arbejde og kan med fordel bruges som tjekliste for en veldrevet forening, slutter ABF’s jurist.

>>Læs om nøgleoplysninger

>>Læs lovteksten

Tilmeld dig nyhedsbrev