nyheder.jpg

Lov om en mere robust andelsboligsektor vedtaget

23-05-2018

Et bredt politisk flertal har vedtaget loven om en mere robust andelsboligsektor.

Folketinget vedtog den 22. maj loven om en mere robust andelsboligsektor også omtalt som L-177.

Der er tale om en lang række ændringer, som skal skabe en sundere andelsboligsektor med færre konkurser og større gennemsigtighed om foreningernes økonomi.

For nuværende andelshavere er det især interessant, at foreningens økonomiske nøgletal skal gøres tydeligere på den årlige generalforsamling.

Derudover præciserer de nye ændringer bestyrelsens opgaver og ansvar. Bestyrelsen i en andelsboligforening varetager den daglige ledelse af foreningen, udfører generalforsamlingens beslutninger og påser som minimum ifølge den nye lov, at:

1) bogføring og regnskabsforelæggelse foregår på en måde, der efter andelsboligforeningens forhold er tilfredsstillende
2) bestyrelsen løbende fra administratoren eller kassereren modtager orientering om andelsboligforeningens finansielle forhold
3) administratoren udøver sit hverv over for andelsboligforeningen på behørig måde
4) andelshaverne modtager orientering om foreningens forhold, når der er behov herfor
5) andelsboligforeningens ejendom vedligeholdes forsvarligt i overensstemmelse med foreningens budgetter og generalforsamlingens beslutninger
6) der løbende sker en vurdering af foreningens økonomiske situation, herunder af foreningens likviditet og af udviklingen i egenkapital og andelspriser, med henblik på at sikre, at foreningen har det nødvendige kapitalgrundlag.

Bag det politiske flertal står Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, De Radikale og De Konservative.

Læs den nye lov om en sund andelsboligsektor 

Tilmeld dig nyhedsbrev