nyheder.jpg

Andelsboligdage 19. januar i Viborg og 2. februar i Fredericia

17-12-2018

ABF's andelsboligdage 2019 er to eftermiddage med foredrag og debatter om aktuelle emner inden for andelsboligområdet. Her vil ABF’s eksperter sætte fokus på nogle af de opgaver, som foreningerne skal løse i det daglige.

Til arrangementet får I også adgang til et udstillerområde, hvor I kan møde professionelle aktører, der står klar til at tage en snak om udfordringerne i jeres forening. I får også mulighed for at møde ABF’s medlemsrådgivning.

Andelsboligdage løber af stablen lørdag den 19. januar i Viborg og lørdag den 2. februar i Fredericia.

Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne, og det er gratis at deltage.

Tilmeld jer Andelsboligdage 2019

Program:

12.00-13.00

Mød udstillerne/sandwich

13.00-13.10

Velkomst
v/Hans Erik Lund, landsformand i ABF

ABF’s landsformand byder velkommen til en eftermiddag med faglige indlæg, debat og praktiske erfaringer fra andelsboligforeninger.

13.10-13.30

Fællesskab i andelsboligforeningen
v/jurist Maleha Qureshi Ansari, ABF og A/B Marsvej i Silkeborg

Der er mange måder at styrke fællesskabet og demokratiet på, og dette oplæg giver inspiration til, hvilke tiltag, I selv kan overveje. Hør om A/B Marsvejs erfaringer, hvor de har et fællesskab om at løfte de praktiske opgaver ved hjælp af et bredt engagement i foreningens mange udvalg. Det giver en oplevelse af, at alle bidrager, og at der er brug for alle kompetencer.

13.30-14.00

Det gode møde i andelsboligforeningen
v/Kristoffer Sjølander

Andelshaverne mødes om den ordinære generalforsamling, og der kan være beboermøder og ekstraordinære generalforsamlinger i løbet af året. Hvordan gribes det bedst an, så alle får en god oplevelse? Lær mere om mødeledelse, planlægning af dagsordenen, og hvordan I undgår generalforsamlingens faldgruber.

14.00-14.30

Præsentation af udstillerne                   

Udstillerne får ordet for at præsentere sig, og fortælle lidt om, hvad de kan tilbyde andelsboligforeninger.

14.30-15.15    

Kaffepause

15.15-16.00    

Konflikthåndtering
v/Kristoffer Sjølander             

Opstår der en konflikt, kan den hurtigt komme til at påvirke stemningen og naboskabet i foreningen. Kristoffer Sjølander stiller spørgsmålet, om du vil have ret eller fred? Oplægget giver redskaber til at skabe lysten til at komme videre, og til at finde en løsning på konflikten.                     

16.00-16.30

Persondata – hvordan gribes reglerne an i praksis?
v/konstitueret juridisk chef Anne Kristensen og Bo Nordby fra A/B Rønnebærhaven ved Aarhus (Bo deltager kun i Viborg)

ABF har udgivet en vejledning og tre nye standarddokumenter for at hjælpe andelsboligforeningers bestyrelser med at få styr på den nye persondataforordning. Hør om A/B Rønnebærhavens praktiske erfaringer med brug af dokumenterne, og hvordan de i hverdagen sikrer, at der bliver passet godt på andelshavernes personlige oplysninger.

16.30-16.45

Nye lovregler for andelsboligforeninger
v/ABF’s direktør Jan Hansen

Den 1. juli 2018 trådte en række ændringer i andelsboligforeninger i kraft. Hvad betyder de nye regler for jeres andelsboligforening?

16.45

Tak for i dag.

Tilmeld jer Andelsboligdage 2019

Tilmeld dig nyhedsbrev