nyheder.jpg

Afklaring af EMIR-spørgsmål

11-04-2018

EMIR står for European Market Infrastructure Regulation og er et EU-regelsæt, der trådte i kraft i 2014. Målet med EMIR er at øge gennemsigtigheden i handler med derivater ved, at derivaterne indberettes til en fælles database.

ABF har siden 2014 været i dialog med Finanstilsynet for at få afklaret, om andelsboligforeninger er omfattet af EMIR-reglerne. ABF har i marts 2018 modtaget svar fra Finanstilsynet, hvori de bekræfter, at andelsboligforeninger skal have en LEI-kode samt er omfattet af indberetningspligten, såfremt man har et finansielt produkt, som fx en renteswapaftale.

>>Læs mere om EMIR

>>Læs om oprettelse af LEI-kode (Finanstilsynet)

Tilmeld dig nyhedsbrev