nyheder.jpg

ABF's aktivitetskatalog for efteråret 2018 er online

02-07-2018

ABF kan nu løfte sløret for, hvad efteråret byder på af kurser og arrangementer. Alle aktiviteter er åbne for tilmelding på abf-rep.dk/aktiviteter.

Få indflydelse på ABF's arbejde

I september og oktober bliver der afholdt kredsgeneralforsamlinger i alle ABF's 11 kredse. Her vil ABF's landsformand og direktør fortælle om ABF's politiske arbejde og nye politiske tiltag på andelsboligområdet. I vil også kunne høre om ABF's arbejde med en ny organisationsstruktur, der bl.a. skal give kredsgeneralforsamlingen - og dermed medlemmerne - mere indflydelse.

På kredsgeneralforsamlingen vil der være valg til hovedbestyrelse og kredsbestyrelse, og der vil blive berettet om det lokale arbejde i kredsen og i ABF som landsorganisation.

Kredsgeneralforsamlingen er jeres mulighed for som medlemsforening at få indflydelse på ABF's fremtidige arbejde, så tag naboen eller bestyrelsesmedlemmet under armen og brug jeres stemme.

Viden og netværk

Efterårssæsonen byder på populære gengangere som "Bestyrelsesarbejde", "Overdragelse" og "Foreningens årsrapport". Her kan bestyrelsen blive klædt på til det daglige driftsarbejde i foreningen. Har I brug for at blive klogere på håndtering af persondata, eller barsler I med et større energirenoveringsprojekt i jeres forening, er der også masser af viden at hente i efteråret. Og husk, at der til alle kurser er 25% rabat, hvis I kommer mere end én fra samme forening.

ABF har i efteråret valgt at fokusere på at skabe lokale netværk over hele landet. Til sæsonens gratis dialogmøder kan I udveksle erfaringer med foreninger fra jeres lokalområde. Måske har en forening fra nabobyen nogle velfungerende retningslinjer for fælles arbejdsdage, vedligeholdelse eller korttidsudlejning, som jeres egen forening kan blive inspireret af? Dialogmøderne er også åbne for ikke-medlemmer.

>> Se alle aktiviteter

Tilmeld dig nyhedsbrev