nyheder.jpg

PM: ABF vil politianmelde Frederiksberg Boligfond

22-12-2018

I forbindelse med Frederiksberg Boligfonds salg af tre beboelsesejendomme til den amerikanske kapitalfond Blackstone, har Frederiksberg Boligfond fredag den 21.december 2018 omdelt materiale til de tre ejendommes lejere.

Materialet indeholder store mængder personfølsomme oplysninger, såsom CPR-nummer, kopi af sygesikringsbeviser, kopi af bilregistreringsattester samt sundhedsmæssige lægeudtalelse om lejere. Oplysninger, som Frederiksberg Boligfond ikke må udlevere til tredje part uden lejernes accept, ifølge EU’s persondataforordning, som trådte i kraft 25. maj 2018. Denne accept har lejerne ikke givet til Frederiksberg Boligfond.

ABF rådgiver i øjeblikket lejerne i forhold til at kunne købe de tre boligejendomme og stifte andelsboligforeninger, som dansk lovgivning åbner mulighed for, og her er ABF’s direktør rystet over det materiale, som Frederiksberg Boligfond har udleveret imod gældende lovgivning:

- Det er det værste tilfælde at overtrædelse af persondatalovgivningen vi er stødt på. Frederiksberg Boligfond har udvist en total respektløshed overfor gældende lovgivning og ABF vil nu tage skridt til at anmelde Frederiksberg Boligfond til Datatilsynet og Politiet, siger han.

- Lejeres ret til at prøve at stifte en andelsboligforening, når en udlejningsejendom sættes til salg, også kaldet tilbudspligten, er en så essentiel del af andelsboligforeningsloven, at vi ikke kan acceptere udlejers lovovertrædelse af persondataforordningen i forsøget på at køre lejerne ud på et sidespor. Derfor tager vi dette skridt, siger Jan Hansen. 

Fakta om persondataforordningen (GDPR):
EU’s persondataforordning trådte i kraft 25. maj 2018 og er sat i verden for at beskytte borgere mod spredning af blandt andet personfølsomme oplysninger.
Læs mere hos Datatilsynet 

 

Kontakt for yderligere information:

Direktør Jan Hansen, mail jh@abf-rep.dk, mobil: 20 10 40 25

Tilmeld dig nyhedsbrev