nyheder.jpg

ABF-forsikringer med GDPR-dækning

24-10-2018

Dækning af foreningers GDPR-bøder er nu en del af ABF’s forsikringstilbud til medlemmerne. Og uden merpris.

Af Lise Clemmensen

ABF tilbyder bestyrelsesansvars - og besvigelsesforsikring til medlemmerne gennem forsikringsmæglerfirmaet Dahlberg Assurance Agentur. Forsikringerne er på favorable vilkår og ABF genforhandler aftalerne hvert år.

I forbindelse med genforhandlingen pr. 1. oktober 2018 er bestyrelsesansvarsforsikringen udvidet med dækning for eventuelle bøder, som andelsboligforeningen bliver idømt for overtrædelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR).
Forsikringssummen udgør en million kr. ekskl. omkostninger for de ABF-medlemmer, som har tegnet forsikringen. Der er ingen selvrisiko.

Udvidelsen med dækning af GDPR bøder sker uden merpræmie, og prisen for bestyrelsesansvarsforsikringen er dermed fortsat årligt 820 kr. pr. selvadministrerede forening og 530 kr. pr. administrerede forening. Hvis andelsboligforeningen tegner en kombineret bestyrelsesansvars - og besvigelsesforsikring er prisen uændret årligt 1.270 kr. for selvadministrerede foreninger og 790 kr. for administrerede foreninger.

Tryghed i hverdagen

ABF’s bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring beskytter foreningen og andelshavere, som sidder i foreningens bestyrelse, mod at skulle dække eventuelle tab personligt.
Det er i alle andelshaveres interesse, at de frivillige er ordentligt beskyttet og dækket økonomisk ind, uanset hvilket arbejde de udfører for foreningen. Ellers kan det blive vanskeligt at rekruttere nye andelshavere til bestyrelsen.

ABF råder derfor sine medlemmer til at forsikre sig mod et eventuelt erstatningsansvar som følge af fejl, som bestyrelsen begår. Det fremgår derfor også af ABF's standardvedtægter, at foreningen skal tegne en bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring.

Hvis medlemmer har spørgsmål til ABF’s forsikringstilbud, er I velkomne til at kontakte Dahlberg Assurance Agentur.

Læs mere om ABF’s forsikringstilbud
Læs mere om ABF’s standardvedtægter
Læs mere om Dahlberg Assurance Agentur

Tilmeld dig nyhedsbrev