nyheder.jpg

Realkredit Danmark undersøger andelsboligforeningers økonomiske forhold

21-04-2017

Realkredit Danmark har netop foretaget en undersøgelse blandt de andelsboligforeninger, de har som kunder. Meget positivt med mere viden, mener ABF-direktør Jan Hansen.

Af Thea Gregersen

I går offentliggjorde Realkredit Danmark en undersøgelse foretaget blandt de 2.768 andelsboligforeninger, som er kunder i Realkredit Danmark.

Undersøgelsen”Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst”tegner et billede af, at andelsboligforeninger generelt set har en fornuftig belåning, idet den gennemsnitlige belåningsgrad er på 43 %. Til sammenligning er belåningsgraden noget højere på ejerboliger med godt 66 %.

- Det er positivt, at Realkredit Danmark undersøger de økonomiske forhold hos landets andelsboligforeninger. Vi mangler netop viden på dette område. Men vi skal samtidig huske, at Realkredit Danmarks undersøgelse kun gælder deres egne kunder. Størstedelen af landets ca. 9000 andelsboligforeninger har deres realkreditlån i andre institutter, siger ABF-direktør Jan Hansen.

Undersøgelse tager ikke højde for swap-aftaler

ABF-direktøren bemærker desuden, at undersøgelsen fra Realkredit Danmark ikke tager højde for de andelsboligforeninger, som har valgt at tegne en swapaftale mod stigende renter. Det er kun selve realkreditlånet, der er med i undersøgelsen, men altså ikke den tilknyttede swapaftale, som i de fleste tilfælde har en negativ markedsværdi, da denne aftale tegnes med pengeinstituttet og ikke realkreditinstituttet:

- Vi skal huske, at der er en række forbehold, når man laver sådan en undersøgelse. De fleste af de andelsboligforeninger, som har indgået aftale om renteswap ikke er kunder i Realkredit Danmark, men i et af de andre realkreditinstitutter. Realkredit Danmark har en forholdsvis lav andel af disse kunder, hvilket har en positiv effekt på undersøgelsens konklusion, siger han.

Afdragsfrihed

Ligeledes er en af hovedpointerne i Realkredit Danmarks undersøgelse, at afdragsfrihed er ikke nær så anvendt blandt andelsboligforeninger som på ejerboligmarkedet, hvor godt halvdelen af alle lån er med afdragsfrihed. Foreninger med de laveste belåninger afdrager mest på deres lån.

Realkredit Danmark konkluderer, at de foreninger med lavest gældsandel, er dem som afdrager mest på deres gæld.

Til gengæld er nystiftede andelsboligforeninger ofte finansiereret med store afdragsfrie lån, hvor ABF anbefaler at finansieringen bør indeholde med afdrag, således at foreningen får flere finansielle værktøjer når der skal refinansieres eller finansieres større vedligeholdelsesarbejder.

Tilmeld dig nyhedsbrev