nyheder.jpg

Politisk aftale vil give mere robuste andelsboligforeninger

27-11-2017

Regeringen har i dag sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en politisk aftale, der vil fremme en mere robust andelsboligsektor. En aftale ABF’s direktør Jan Hansen er godt tilfreds med:

- En lånegrænse for lån med afdragsfrihed på maksimalt 40 % af en nystiftet forenings lån med pant i ejendommen vil betyde, at en andelsboligforening fremadrettet vil være langt mere økonomisk stabil end med de nuværende regler. En solid finansiering er helt afgørende for at give nuværende og kommende andelshavere en god beskyttelse og tryghed omkring økonomien, siger han.

Nye retningslinjer for valuarer
Samtidig indebærer dagens politiske aftale også en opstramning i forhold til valuarvurderingerne, og et nyt regelsæt vil i løbet af 2018 blive fastlagt i en bekendtgørelse. Det betyder, at alle valuarer uden undtagelse er forpligtet til at følge bekendtgørelsens retningslinjer.

- Det er vores håb, at vi dermed kan få gjort op med de store forskelle i valuarvurderingerne og dermed få stoppet den usikkerhed hos både købere og sælgere, der har hersket omkring en andelsboligs værdi, når en andelsboligforening har anvendt en valuar, siger Jan Hansen.

Fakta:
Der findes i dag 210.000 andelsboliger i Danmark – og der stiftes fortsat nye andelsboligforeninger rundt om i hele landet.
Andelsboliger udgør godt 8 % af den samlede boligmasse i Danmark.
Cirka 10% er i dag økonomisk udfordrede.

Læs mere om stiftelse på ABF's stiftelsessite

Pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet

Tilmeld dig nyhedsbrev