nyheder.jpg

Ny overdragelsesaftale gør salg lettere for foreningen

02-01-2017

ABF har i samarbejde med en række organisationer indgået et samarbejde om en ny fælles overdragelsesaftale.

Af Thea Gregersen // Foto: Nina Lemvigh Müller

Når Anne sælger sin andelsbolig, kan der i dag være to og ikke bare én aftale, der skal udfyldes, inden hun kan aflevere nøglerne til den nye andelshaver.

Bestyrelsen i Annes forening udarbejder en såkaldt overdragelsesaftale i forbindelse med salget. Hvis der samtidig er en ejendomsmægler involveret i salget, udarbejder mægleren en separat købsaftale på sit kontor.

Men det medfører en del problemer, at der er to aftaler i spil, når en andelsbolig skal sælges.

For meget med to aftaler

Sådan lyder det fra 60-årige Jan Saltoft, som har været formand i A/B Milebuen i Albertslund i 22 år:

- Vi har mærket en række problemer som følge af, at der både er en købsaftale og en overdragelsesaftale, for vi oplever, at mæglerne gør det vidt forskelligt, og det kan virke forstyrrende på processen, der egentlig er en handel mellem køber og sælger.

I A/B Sjølund i Næstved kender formand Knud Schmidt også til problemerne med overdragelsesaftalen:

- Lige nu oplever vi, at bestyrelsen og mæglerne er to parter, der ikke rigtigt snakker sammen eller i værste fald kommer til at modarbejde hinanden. For vi ved ikke, hvad mægler siger til sælger og til køber. Det gør det svært for foreningen, når vi udarbejder en overdragelsesaftale. Og der er jo i forvejen mange papirer, vi som bestyrelse skal udfylde i løbet af året.

ABF har lyttet til sine medlemmer

ABF-direktør Jan Hansen bekræfter, at det har medført stor forvirring ude i foreningerne og har medført en del dobbeltarbejde, at der er to aftaler, der skal udfyldes ved salg.

- Fra ABF’s side har vi ment, at ejendomsmæglernes købsaftale har været for omfattende, og den nuværende overdragelsesaftale har i praksis vist sig at have for mange huller. Vi er derfor nu i fællesskab nået frem til én fælles aftale, som skal erstatte begge tidligere aftaler. Det er en aftale, som lever op til alle de krav, som lovgivningen stiller, men som samtidig er mindre omfattende end mæglernes hidtidige købsaftale.

Jan Saltoft fra A/B Milebuen i Albertslund havde dog gerne set, at aftalen var blevet endnu mere forenklet.

Overdragelsesaftalen kommer ifølge ABF-direktøren også til at øge forbrugersikkerheden for både sælger og køber:

- Denne aftale vil styrke samarbejdet mellem andelsboligforening, administrator og ejendomsmægler og forhåbentlig vil det medføre et mere gnidningsløst forløb lige fra det øjeblik, hvor andelshaveren melder ud, at hun gerne vil sælge sin andel, til sagen kan afsluttes. Blandt andet fordi vi tror, det kommer til at gøre processen vedrørende salg mere smidig, og fordi det vil forenkle salget i foreningerne, siger Jan Hansen.

Ved salg hvor en mægler er involveret, færdiggør mægleren aftalen, når der er en konkret køber på banen. Bliver en bolig solgt uden mægler, er det foreningen, der udfylder overdragelsesaftalen.

Der vil være en overgangsperiode, hvor ABF's overdragelsesaftale og den nye fælles aftale begge kan downloades fra ABF's hjemmeside. Fra 1. juni 2017, er det kun den fælles overdragelsesaftale der findes på hjemmesiden.

ABF udbyder kurser om den ny overdragelsesaftale. Tilmeld jer her.

Den nye overdragelsesaftale ligger på ABF’s hjemmeside som et skrivebart dokument, foreninger frit kan downloade. Du finder aftalen under standarddokumenter samt følgende to steder:

Salg af andelsbolig
Salg med mægler 

Læs pressemeddelelse

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrev