nyheder.jpg

Ny ABF-bestemmelse tilgodeser digital kommunikation

02-05-2017

Af: Lise Clemmensen // Foto: Jacob Nielsen

Foreningshjemmeside til medlemsforeninger, ABF-håndbogen i digital version og nyheder fra ABF på Facebook, Twitter og LinkedIn.

ABF har en politisk interesse i at understøtte den digitale udvikling i landets andelsboligforeninger og har samtidigt lyttet til medlemmernes ønske om digitale løsninger også på det juridiske område.

Generalforsamling

Foto: Generalforsamling i A/B VE-BO i København, som gerne bruger digitale løsninger.

ABF og den digitale kommunikation

For at imødekomme den stigende digitalisering i landets andelsboligforeninger, har ABF derfor tilføjet en alternativ bestemmelse til ABF's standardvedtægter, som forholder sig til digital kommunikation i foreningen.

Der er tale om en ny §22 i ABF's alternative bestemmelser. Den nye bestemmelse betyder blandt andet, at bestyrelsen kan fremsende indkaldelser til generalforsamlinger og bilag mv. elektronisk til andelshaverne.

Den nye alternative bestemmelse skal vedtages på en generalforsamling med den flertalsbeslutning, der fremgår af foreningens vedtægter.

ABF's standardvedtægter og alternative bestemmelser

Læs ABFnyt april, 2017 om digitalisering i A/B VE-BO og kommunikation

 

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrev