nyheder.jpg

Fri proces til at teste tilbudspligten

31-03-2017

Fem københavnske udlejningsejendomme har fået bevilget fri proces til at stævne tre pensionskasser for ikke at overholde tilbudspligten i lejeloven. ABF er tilfreds med, at tilbudspligten nu bliver set efter ved domstolene.

Af Lise Clemmensen // Foto: Colourbox

Civilstyrelsen har bevilget fri proces til fem københavnske ejendomme, der ønsker at få testet, om tilbudspligten er blevet overholdt i fem konkrete salg. I alle fem tilfælde har pensionskasser overtaget udlejningsejendommene uden at lejerne har fået mulighed for at erhverve ejendommen på andelsbasis.

Lejelovens regler om tilbudspligt ved overdragelse af en privat udlejningsejendom fastslår ellers, at når en ejendom handles, skal lejerne inden for 10 uger tage stilling til, om de vil erhverve ejendommen på andelsbasis.

De fem udlejningsejendomme vil stævne pensionskasserne PFA, JØP og DIP med påstand om at ejendommene skal tilbydes ejendommens boliglejere på andelsbasis i overensstemmelse med reglerne i lejeloven. 

Tilbudspligt

Tilfredshed i ABF

I ABF er der stor tilfredshed med civilstyrelsens beslutning om at bevilge fri proces og ABF’s direktør Jan Hansen ser nu frem til, at tilbudspligten bliver prøvet ved domstolene:
- Det er ABF’s opfattelse, at tilbudsreglerne er blevet omgået ved de konkrete salg. Vi har derfor en klar forventning om, at domstolene vil nå til samme resultat, udtaler Jan Hansen.

Læs mere på tilbudspligt.nu's facebookside 

Tilmeld dig nyhedsbrev