nyheder.jpg

Det kan du bruge BoligJobordningen til i 2017

10-01-2017

ABF gør dig opmærksom på, hvad du kan bruge BoligJobordningen til i 2017.

For at du som andelshaver kan gøre brug af ordningen, er det et krav:

- At du selv har betalt for arbejdet
- At arbejdet i henhold til foreningens vedtægter hører under din vedligeholdelsespligt som andelshaver
- At du som andelshaver har fast bopæl i boligen på det tidspunkt, hvor arbejdet er udført.

Der gives således ikke fradrag for arbejder, der fx er betalt via hensættelser i foreningen eller som vedrører områder, som hører under foreningens vedligeholdelsesforpligtelse.

Læs mere om BoligJobordningen

Tilmeld dig nyhedsbrev