nyheder.jpg

Byfornyelsesstøtte i Kbh.: Ansøgningsfrist 1. februar

09-01-2017

Københavns Kommune uddeler hvert år tilskudsmidler til jeres bygningsrenoveringsprojekt. Næste ansøgningsfrist er 1. februar 2017.

Af Lise Clemmensen

Bor du i en københavnsk andelsboligforening, hvor lejlighederne fx ikke har eget toilet og bad, har jeres forening mulighed for at søge Københavns Kommune om byfornyelsesmidler.

I år er fristen rykket til 1. februar 2017, og kommunen prioriterer fortrinsvis projekter, der har fokus på manglende:

• Toilet 
• Bad
• Fjernvarme
• Støjisolering & 
• Skybrudssikring.

Københavns Kommune har løbende fokus på at renovere de gamle ejendomme og ønsker samtidigt at gøre det så nemt som muligt for andelsboligforeninger at gå fra idé til handling.

Den gode proces
Processen starter derfor også med, at I kan forhåndsansøge og sidenhen få styr på økonomi og beslutningsgrundlag. Det fortæller Marie Juul Baumann, arkitekt og teamkoordinator for Område- og Byfornyelse i Københavns Kommune: 

– Den første ansøgning er en slags føler ift. foreningens ønsker og behov. Kan det her overhovedet lade sig gøre? Det kigger vi på, og vurderer vi, at det her er gangbart, kan foreningen i næste fase arbejde videre med økonomi og generalforsamlingsbeslutning og gerne også en plan B klar, da den første idé nogen gange ikke kan realiseres og må skæres til, forklarer Marie Juul Baumann.

Tilskuddet som Københavns Kommune giver til andelsboligforeninger udgør normalt højst 1/4 af de støtteberettigede udgifter, men kan, hvis der er tale om en fredet eller bevaringsværdig bygning, udgøre 1/3. 

På Københavns Kommunes hjemmeside kan I læse mere om tilskudsreglerne og se en oversigt over processen, så I løbende kan følge med i jeres byggeprojekt.
Læs mere om byfornyelsestilskud her

 

Tilmeld dig nyhedsbrev