nyheder.jpg

ABF: Anbefalinger vil sikre mere robuste foreninger

10-06-2017

Erhvervsministeriets nedsatte arbejdsgruppe er nu klar med en række anbefalinger vedrørende ansvarlig drift af andelsboligforeninger. ABF mener, resultatet er afbalanceret og positivt.

Erhvervsministeriet har i dag offentliggjort en rapport med en række anbefalinger fra arbejdsgruppen vedrørende ansvarlig drift af andelsboligforeninger. Udover ABF har repræsentanter fra Erhvervsministeriet og Finans Danmark deltaget i arbejdsgruppen.

Overordnet mener ABF, at afrapporteringen er udtryk for et godt og afbalanceret resultat, der vil skabe mere økonomisk robuste andelsboligforeninger, når der fremadrettet stiftes nye foreninger. 

ABF har igennem længere tid efterlyst større ansvarlighed hos finanssektoren omkring udlån til private andelsboligforeninger. Derfor er ABF’s repræsentant i arbejdsgruppen, ABF-direktør Jan Hansen, tilfreds med, at det er en enig arbejdsgruppe, der nu anbefaler særregler omkring finansiering ved stiftelse af en privat andelsboligforening.

- Jeg synes det er meget tilfredsstillende, at arbejdsgruppen nu foreslår en øvre grænse for omfanget af afdragsfrie lån, når en forening skal stiftes, siger direktør i ABF Jan Hansen.

Herudover anbefaler arbejdsgruppen, at der skal skabes klarhed for andelshavere og långivere om vilkårene, hvis en forening går konkurs:

- Desværre hersker der i dag en uklarhed om vilkårene for andelshavere, der overgår til lejere ved en andelsboligforenings opløsning eller konkurs. Der for er det meget positivt, at vi med anbefalingerne lægger op til en afklaring af dette forhold, siger Jan Hansen.

Læs arbejdsgruppens anbefalinger 

Tilmeld dig nyhedsbrev