nyheder.jpg

ABF mener: Valuarvurderinger skaber utryghed for andelshaverne

08-02-2017

PRESSEMEDDELELSE: Det skaber utryghed for både køber og sælger, når valuarers vurderinger kan svinge på op til 100% på en ejendoms værdi. ABF hilser det derfor velkomment, at erhvervsministeren har nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge området.

Af Jan Hansen, direktør i ABF

Et stigende antal foreninger vælger valuarvurderinger, når ejendommen skal vurderes.

At en række foreninger tyer til valuarvurderinger er forståeligt nok set i lyset af, at den kommende offentlige ejendomsvurdering er blevet udskudt til 2019. Der har ikke været en offentlig ejendomsvurdering siden 2012, og for de andelsboligforeninger, der benytter sig af de offentlige ejendomsvurderinger, er det naturligvis kilde til frustration, at man skal vente helt til 2019, før den næste vurdering kommer, når man samtidig kan konstatere store prisstigninger på boligmarkedet.

Valuarvurderinger er derfor vigtig at fastholde som metode og alternativ til at anvende den offentlige ejendomsvurdering.

Valuarer skal fastsætte ejendommens handelspris som udlejningsejendom. Men vi er vidne at den prisfastsættelse fører til bekymrende store udsving, alt efter hvilken valuar man vælger. Og når valuarers skøn kan svinge op til 100% på en ejendoms værdi, er det ikke acceptabelt. For hvad er så den rigtige pris?

Vi frygter, at anvendelsen af valuarer i andelsboligforeningerne kan skabe øget usikkerhed på andelsboligmarkedet, fordi valuarernes nuværende vurderingsmetoder ikke er til at gennemskue for de enkelte andelshavere.

For køber bliver markedet utrygt, for hvis prisen efterfølgende falder på andelen, kan hun jo stå i en svær situation med en høj belåning. For sælger bliver det også utrygt, for han kan jo efterfølgende blive mødt med krav om tilbagebetaling.

Hele systemet med valuarvurderinger trænger til at blive undersøgt nærmere. Og derfor hilser ABF det velkomment, at erhvervsminister Brian Mikkelsen har valgt at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge området nærmere, så vi sikrer både tryghed hos køber, sælger og andelsboligforening. 

Tilmeld dig nyhedsbrev