nyheder.jpg

Principiel dom afsiges i morgen i Højesteret

25-04-2016

Skal en andelsboligforening have mulighed for at kunne begære sig selv konkurs? Det afsiger Højesteret i morgen en principiel dom om.

Af Thea Gregersen

Opdatering: Dommen i Højesteret vedr. A/B Duegården er midlertidigt udskudt, fordi sagen endnu ikke er færdigbehandlet. Vi følger op med en ny dato for domsafsigelsen, så snart vi ved mere.

Tirsdag den 26. april afsiger Højesteret dom i den såkaldte Duegården-sagen. Procesbevillingsnævnet besluttede i august 2015, at A/B Duegården har en principiel sag mod Nykredit, og at andelsboligforeningen derfor må få sagen prøvet i Højesteret.

Jan Hansen, direktør for Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation siger om den kommende afgørelse:

- Det er en meget afgørende dom, vi får i morgen. En dom, der kan få stor betydning ikke kun for Duegården, der har anlagt sagen, men også for landets øvrige andelsboligforeninger. Der er ingen tvivl om, at dommen kan få vidtrækkende betydning for kreditinstitutternes fremtidige lån til andelsboligforeninger.

- Jeg håber, at A/B Duegården får mulighed for at kunne sætte et punktum ved at kunne få tilladelse til at fremme sin egen konkursbegæring. Det er en helt uacceptabel situation, andelshaverne har levet i gennem de seneste mange år med en økonomi, der gradvist bliver dårligere dag for dag, siger Jan Hansen.

Sagen drejer sig om andelsboligforeningen A/B Duegården, der blev stiftet i 2007. Finansieringen til boligerne blev optaget hos Nykredit. Blandt andet var der en swap-aftale som en del af finansieringen.

Tilmeld dig nyhedsbrev