nyheder.jpg

Ny dato for afsigelse af Duegården-dom

09-05-2016

Afgørelsen i sagen mellem A/B Duegården og Nykredit afsiges onsdag den 11. maj 2016 kl. 14:00.

Sagen drejer sig om andelsboligforeningen A/B Duegården, der blev stiftet i 2007, og som nu ønsker at kunne erklære sig konkurs. Finansieringen til boligerne blev optaget hos Nykredit. Blandt andet var der en swap-aftale som en del af finansieringen, og den var baseret på, at man forventede stigende renter. A/B Duegården blev efterfølgende særligt hårdt ramt af finanskrisen.

Procesbevillingsnævnet besluttede i august 2015, at A/B Duegården har en principiel sag mod Nykredit, og at andelsboligforeningen derfor må få sagen prøvet i Højesteret.

Højesteret skulle oprindeligt have afsagt dom i sagen den 26. april, men dommen blev udskudt.

Tilmeld dig nyhedsbrev