nyheder.jpg

Grundejernes Investeringsfond sender breve til andelsboligforeninger

28-07-2016

Grundejernes Investeringsfond (GI) retter i denne periode henvendelse til andelsboligforeninger, herunder til ABF´s medlemsforeninger, vedrørende et vedligeholdelsesregnskab for andelsboligforeningen.

Lovændring pr. 1.7.2015

Baggrunden for henvendelsen er en lovændring pr. 1.7.2015, der betyder, at
andelsboligforeninger, hvis nærmere betingelser er opfyldt, skal indberette et
specificeret vedligeholdelsesregnskab til GI. Dette følger af Boligreguleringsloven. Regnskabet har efter tidligere gældende regler skullet vedlægges ved varsling af omkostningsbestemt leje, ligesom lejerne har kunnet kræve at få regnskabet udleveret.

Der har altid været et krav om udarbejdelse af regnskabet, og nu er det et nyt lovkrav, at regnskabet skal indberettes til GI.

Hvad betyder lovændringen for andelsboligforeninger?

I andelsboligforeninger er det antallet af udlejede beboelseslejligheder den 1.1.1995, der er afgørende. Andelsboligforeninger med mere end 6 udlejede lejligheder den 1.1.1995, og som i dag har mindst 1 udlejet beboelseslejlighed tilbage, er omfattet af reglen om at indberette vedligeholdelsesregnskab til GI.

Hvis der er andelsboligforeninger, som er taget i brug efter 1.1.1995, og hvor der ved ibrugtagningen var 7 eller flere udlejede beboelseslejligheder, er disse foreninger også omfattet af reglen om at indberette specificeret vedligeholdelsesregnskab til GI.

GI oplyser på deres hjemmeside www.GI.dk, at de: "har foretaget en samkøring med BBR-registreret med henblik på at kunne orientere alle andelsboligforeninger om reglerne. GI kender dog ikke antal udlejede beboelseslejligheder på skæringsdatoen (1.1.1995 eller
ibrugtagningstidspunktet)."

Hvad skal foreningen gøre?

Det andelsboligforeningerne skal forholde sig til er, om foreningen udlejer lejeboliger i dag.

Hvis ikke der finder udlejning sted, skal foreningen blot meddele dette til GI på de angivne kontaktoplysninger i brevet, e-mail: gikonto@gi.dk, eller ved brev.

Hvis foreningen har udlejede beboelseslejligheder, så kan foreningen som nævnt ovenfor være omfattet af reglerne om indberetning af specificeret vedligeholdelsesregnskab til GI. Foreningen skal derfor skrive til GI og oplyse hvor mange beboelseslejligheder, foreningen udlejede ved ejendommens ibrugtagning og hvor mange, der udlejes nu. GI beder også om foreningens CVR-nr. og administrators navn og adresse, hvis ejendommen administreres af en administrator.

For god ordens skyld skal ABF oplyse, at det alene er beboelseslejligheder som foreningen udlejer, der tages i betragtning i denne sammenhæng. Boliger som andelshavere udlejer i form af fremleje er derfor uden betydning.

Et eksemplar af brevet fra GI kan ses herunder.

Ikon pdf GI indberetning af vedligeholdelsesomkostninger

Tilmeld dig nyhedsbrev