nyheder.jpg

Folketinget: Det skal være muligt at framelde sig TV-pakker

01-06-2016

Folketinget besluttede tirsdag, at det som andelshaver skal være muligt at framelde sig foreningens fælles tv-aftaler.

Af Thea Gregersen

Mange andelsboligforeninger har oplevet, at behovene og ønskerne til tv-kanaler er under forandring. Nogle andelshavere vil gerne have den store tv-pakke, mens andre andelshavere måske slet ikke har et TV.

Tirsdag 31. maj 2016 vedtog Folketinget at ændre loven om radio- og fjernsynsvirksomhed, så det nu bliver muligt som andelshaver at framelde sig foreningens fælles tv-aftaler med udbyder efter anmodning til bestyrelsen.

Lovændringens formål er at sikre borgerne størst mulig frihed til selv at kunne vælge det udbud af radio- og tv-programmer, der passer bedst til husstandens behov, samtidig med at konkurrencen på tv-distributionsmarkedet vil blive øget.

Med lovændringen indføres en forpligtelse til at sikre, at husstande får mulighed for at blive fritaget fra tilslutning til fælles programforsyning i fællesantenneanlæg og betaling hertil. 

For andelsboligforeninger betyder det, at hvis en andelshaver ønsker at blive fritaget ordningen, er det foreningens opgave at framelde den pågældende andelshaver, hvis aftalen med leverandøren af TV er foreningens ansvar.

Ligeledes får lovændringen betydning for de foreninger, der har et sløjfeanlæg. Efter 2. behandling af forslaget i Folketinget er sløjfeanlæggene nu også omfattet af lovændringen. I forbindelse med sløjfeanlæg træder loven først i kraft den 1. januar 2018.

Lovændringen træder i kraft 1. juli 2016. Men hvis der før den 1. juli 2016 er indgået en aftale med en tv-distributør, der forhindrer foreningen i at efterkomme enkelte husstandes anmodning om fritagelse fra den fælles forsyning, får fritagelsen først virkning efter den pågældende tv-aftales udløb eller efter udgangen af en periode, der svarer til aftalens opsigelsesvarsel.

Tilmeld dig nyhedsbrev