nyheder.jpg

Duegården-dom udskudt

25-04-2016

Dommen i Højesteret vedr. A/B Duegården er midlertidigt udskudt, fordi sagen endnu ikke er færdigbehandlet. 

Vi følger op med en ny dato for domsafsigelsen, når denne ligger klar.

Tirsdag den 26. april skulle Højesteret have afsagt dom i den såkaldte Duegården-sagen. 

Tilmeld dig nyhedsbrev