nyheder.jpg

Ændring af energimærkningsloven

15-01-2016

Folketinget har vedtaget en ændring af energimærkningsloven for tæt/lav bebyggelse. 

Ændringen betyder, at det fra 1. januar 2016, er den enkelte andelshavers pligt at få udarbejdet et energimærke til sin andelsbolig og ikke som tidligere andelsboligforeningen.

Det betyder også, at det er den enkelte andelshaver i tæt/lav bebyggelse, som betaler for udarbejdelsen af den lovpligtige energimærkning.

Ændringen gælder kun for andelshavere i tæt/lav bebyggelse med lodrette skel mellem andelene.

Etageejendomme
Der er ingen ændringer for andelsboligforeninger, som består af etageejendomme med vandrette skel mellem andelene.
Her er det fortsat foreningen, der har forpligtelsen til at få udarbejdet energimærket, og som også betaler for udførelsen.

Har jeres forening spørgsmål til lovændringen, er bestyrelsen velkommen til at kontakte ABF’s medlemsrådgivning, hvor jurister sidder klar til at rådgive jer.

Gratis ABF-arrangementer om energimærkning

Der kan ofte være gode besparelser at hente i forhold til at energirenovere foreningens ejendom - men hvordan skal man gribe det an, og kan man søge om tilskud? Og hvordan er reglerne omkring etablering af fælles solcelleanlæg?

Det vil ABF gerne sætte fokus på, og har derfor inviteret bygningsingeniør og konsulent Poul Pedersen fra Poul Pedersen Bygningsingeniør og Konsulenter ApS til at fortælle om: 

  • Energibesparelser og renovering af andelsbolig – hør bl.a. om tilskudsmuligheder
  • Mange tilbyder energirådgivning – hør om hvor og hvordan I kan få gratis rådgivning
  • Lovgivning og økonomi for etablering af fælles solcelleanlæg i foreningen
  • Hvordan man kan bruge energimærkningsordningen aktivt.

Både bestyrelsesmedlemmer og andre andelshavere er velkomne.

Tilmeld dig arrangement i Viborg, 10. februar
Tilmeldig dig arrangement i Horsens, 16. marts 

Læs mere om energimærkning i andelsboligforeninger

Tilmeld dig nyhedsbrev