nyheder.jpg

Tips og gode råd til at forebygge skader ved skybrud

06-07-2015

Selvom sommer er lig med sol og softice, betyder årstiden desværre også en forhøjet risiko for skybrud. Få her tips til hvad foreningen kan gøre for at være forberedt – og hvad I kan gøre, hvis uheldet har ramt.

Heldigvis er der en række ting, man selv kan gøre i egen bolig og forening, når meldingen om skybrud rammer:

 1. Hold løbende øje med DMI’s meldinger og lav aftaler i foreningen
  Er der meldt skybrud, så hold jer opdateret på vejrmeldingerne, og er vandet på vej, så lav en aftale i foreningen om, at nogen af jer er hjemme.
   
 2. Luk vinduer og døre – og tjek afløb og tagrender
  Ved skybrud kan vandet komme ind af både tagvinduer, vinduer i facaden og især vinduer og døre i kælderen. Undersøg desuden om tagrenderne er fri for blade og andet.
   
 3. Fjern indbo fra kældergulvet
  Flyt de ting fra kælderen, som er mindst modstandsdygtig for vand. Opbevar ikke ting i kælderen, der har stor værdi og løft så meget som muligt væk fra kældergulvet. Opbevar i stedet på reoler og i skabe.
   
 4. Tjek terrænet og hav sandsække parat
  Falder terrænet ind mod bygningen, kan I med fordel grave mindre kanaler rundt om bygningen.
  Desuden kan I stoppe meget vand i at trænge ind i boligen ved at lægge sandsække på de utætte steder.

 Når uheldet har været ude:

 1. En hurtig reaktion betaler sig
  Hvis jeres forening er blevet hårdt ramt af et skybrud, er det vigtigt, at I prøver at rette op på skaderne med det samme. Derfor er det bedste råd at kontakte forsikringsselskabet hurtigt. De kan sørge for, at I får hjælp til at fjerne vandet, hvis skaden er alvorlig. Gå selv i gang med at rydde op og redde stedet, hvis forsikringsselskabet travlt, og I ikke kan komme igennem til dem og få hjælp.
   
 2. Forsøg selv at begrænse skaderne
  Prøv at begrænse de værste skader ved at fjerne tingene fra de oversvømmede eller skadede rum. Sæt affugtning i gang, hvis der er tale om vandskade. Du skal ikke vente på, at taksatoren fra forsikringsselskabet kommer hjem til dig. I den forbindelse kan I leje en vandstøvsuger i et byggemarked til at fjerne vandet eller få et professionelt firma til at gøre det, hvis der er tale om vandskade. Hvis forsikringen accepterer at dække jeres skadesag, får I højst sandsynligt dækket udgifterne til redningsarbejdet.
   
 3. Husk at dokumentere skaden
  Tag billeder af skaderne, så I har dokumentation. Det er især vigtigt, hvis det er nødvendigt med akutte reparationer. Smid ikke tingene ud, for i mange tilfælde skal forsikringsselskabets taksator se de beskadigede ting for at vurdere skadens omfang.

Tilmeld dig nyhedsbrev