nyheder.jpg

Præcisering: ABFnyt maj-nummeret af "Spørg eksperten"

03-06-2015

Det er fantastisk med årvågne læsere, og dem har vi heldigvis også på medlemsbladet ABFnyt.

I maj-nummeret af dit medlemsblad var ”forandringer” emnet for den juridiske artikel ”Spørg eksperten”.

En læser har gjort redaktionen opmærksom på, at ordlyden i teksten tager udgangspunkt i ABF’s standardvedtægt, men at det jo ikke er alle foreninger, som følger ABF’s standardvedtægt, når det gælder forandringer.

Derfor præciserer ABF’s medlemsrådgivning, at teksten i ”Spørg eksperten” tager udgangspunkt i standardvedtægtens forandringsbestemmelse.

Den enkelte forening kan have en anden ordlyd i sin vedtægts forandringsbestemmelse.

Derfor kan artiklens ordlyd afvige fra ordlyden i jeres forenings vedtægt, hvis I ikke følger ABF’s standardvedtægt.

Er jeres forening i tvivl om rækkevidden af jeres forandringsbestemmelse, er I altid velkomne til at kontakte ABF's medlemsrådgivning.

Tilmeld dig nyhedsbrev