nyheder.jpg

Når mennesker og dyr krydser veje

01-12-2015

Rotter, mår og bier kan volde skade på huset eller lejligheden og være til gene for andelshavere. ABF’s medlemsrådgivning guider jer igennem anmeldelses- og erstatningspligten.

Af Lise Clemmensen

En rotte gnaver i elinstallationerne. En mår spiser af isoleringen. Bier lever under tagrenden. Mange andelshavere oplever besøg af dyr, både i tæt/lav på landet og i etageejendomme i byområder. Ofte laver dyrene skader på inventar og installationer, og hvem skal så betale for at få skaderne udbedret, andelshaveren eller foreningen?

Andelshaver eller foreningen?

Mette Dyregaard er jurist i ABF’s medlemsrådgivning og giver jer her en række generelle regler for, hvordan I tackler skadedyr, så der ikke bliver slåskamp om regningen, når mennesker og dyr krydser veje:

1.    Rotter og mår

Det er foreningens ansvar at etablere rottesikring af kloakker. Hvis en andelshaver ser en rotte, har andelshaver pligt til at anmelde sin viden til kommunen eller bestyrelsen. Har foreningen rottesikring og dyrene alligevel ødelægger fx elinstallationer eller isolering, er det som udgangspunkt foreningen, der skal betale for reparationen.

2.    Bier

Bikuber er mest relevant i tæt/lav bebyggelse. Andelshaver har pligt til løbende at gennemgå sit hus for bikuber og informere bestyrelsen, hvis der er etableret en. Det er foreningens pligt at fjerne bikuberne.

3.    Kakerlakker

Rejselystne danskere kan bringe kakerlakker med hjem i bagagen, eller de små insekter finder vej til dit hjem, når du køber eksotiske madvarer. I disse tilfælde er det andelshavers pligt at fjerne skadedyrene eller betale et skadedyrsbekæmpelsesfirma for opgaven.

4.    Myrer og sølvfisk

Har andelsboligen myrer, sølvfisk eller andre insekter som ubudne gæster, er det andelshaverens pligt at fjerne dem.

5.    Møl og melmøl

Møl er skadedyr, som ødelægger fibre i fx tøj og skind. Melmøl findes i fødevarer som mel, gryn og ris. Det er andelshavers pligt at fjerne møl fra boligen.

Rengøring og vedligeholdelse

Økonomi og jura er to sider af besøget fra dyreriget. Ønsker du at undgå kontakt med de små banditter, kan du, som andelshaver, forebygge en del besøg, siger Mette Dyregaard:
- Rotter og kakerlakker er fx ofte tiltrukket af affald, så rengøring og vedligeholdelse kan forebygge mange ubudne gæster. Ender et dyrebesøg med en stor regning fra et skadedyrsbekæmpelsesfirma, og det viser sig, at den enkelte andelshaver ikke selv har gjort tilstrækkeligt, kan regningen sendes videre til andelshaver, slutter Mette Dyregaard.

Er jeres forening i tvivl om, hvordan I skal håndtere skadedyr, sidder ABF’s jurister klar til at rådgive jer.

>>Læs mere om skadedyr på borger.dk

Tilmeld dig nyhedsbrev