nyheder.jpg

Københavns Kommune afsætter midler til nye affaldsløsninger

04-08-2015

Københavns Kommune har afsat 500.000 kr. i 2015 til forsøg med udvikling af nye affaldsløsninger og måder at øge genanvendelsen hos københavnerne. En pulje, de københavnske andelsboligforeninger også kan søge.

Af Thea Gregersen // Foto: Colourbox

Ligger jeres andelsboligforening inde med en smartere løsning at sortere affald på, er der nu mulighed for at forsøge at føre idéen ud i livet. I hvert fald hvis I bor i København.

Genbrug

Københavns Kommune har netop afsat en stor pose penge, som byens borgere kan søge til nye affaldsløsninger. Puljen støtter projekter, som på en nytænkende måde gør det nemmere og mere effektivt at sortere husholdningsaffald og øge genanvendelsen i københavnske husholdninger.

ABF hilser initiativet velkommen:

- Det er altid spændende, når kommuner laver forsøg med nye affaldsløsninger og involverer borgerne i processen. Hvis det viser sig at være en succes, kan vi jo kun håbe på, at lignende puljer oprettes i landets andre kommuner, så alle andelshavere får mulighed for at byde ind med deres idéer, siger ABF’s direktør Jan Hansen.

>>Find ansøgningsmateriale og kriterier for forsøgene

Puljen har ansøgningsfrist den 1. september og igen den 3. november 2015. Kommunen har opstillet følgende krav, som ens grønne idé skal leve op til for at komme i betragtning:

  • Projektet skal have inspirationsværdi
  • Projektet skal have udbredelsespotentiale
  • Det vurderes positivt, hvis projektet har potentiale til at skabe grøn vækst, men der gives ikke støtte til egentlig produktudvikling.
  • Det vurderes positivt, hvis projektet rummer et element af samarbejde mellem foreninger, erhverv, borgere og kommune
  • Projektet skal indeholde et borger- eller brugerinddragelsesaspekt.
  • Forsøget skal være i overensstemmelse med Ressource- og Affaldsplan 2018’s formål og indsatser.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev