nyheder.jpg

ABF arbejder for grønt håndværkerfradrag

29-07-2015

Det tog ikke den nye V-regering længe, efter ministerposterne var blevet fordelt, at genindføre den gamle BoligJobordning med tilbagevirkende kraft.

Imidlertid er der ikke noget nyt under solen set med ABF-briller; det gælder stadig, at private andelsbolighavere ikke kan gøre brug af det såkaldte håndværkerfradrag, fordi fradraget er personligt og gælder ydre vedligeholdelse og renovering, såsom vinduer, døre mv. Og i langt de fleste tilfælde påhviler ansvaret for ydre renoveringer foreningen – ikke andelsbolighaveren.

Det har ABF længe ønsket at finde en løsning på. Derfor har vi i forbindelse med genindførslen også udarbejdet dette høringssvar, hvori vi gør ABF’s holdning klart og kommer med et bud en fremtidig løsning i forbindelse med BoligJobordningen. En holdning, vi også har udsendt denne pressemeddelelse om.

Ligeledes giver formand for ABF, Hans Erik Lund, i denne artikel i dagens Politiken udtryk for, at der er tale om en urimelig forskelsbehandling, ligesom formanden påpeger det ulogiske i at afskære 200.000 andelshavere fra at understøtte Finansministeriets mål om grundlæggende omlægning af renoveringer, så de understøtter grøn omstilling, øger bæredygtigheden og forbedrer klimaindsatsen.

Denne holdning imødekommer både SF og Alternativet, der begge støtter op om genindførslen af BoligJobordningen. I Politikens artikel siger både SF-fomand, Pia Olsen Dyhr samt politisk ordfører for Alternativet, Rasmus Nordqvist, at de ønsker at drøfte muligheden for, at BoligJobordningen kan komme til at omfatte andelsbolighaverne, når lovforslaget bag forlængelsen skal behandles i Folketinget til efteråret.

Tilmeld dig nyhedsbrev