nyheder.jpg

Forbehold i Codans forsikringspolicer

06-10-2015

Har I forsikringer hos Codan i jeres forening? Så læs med her.

Af Thea Gregersen

På baggrund af en henvendelse fra et medlem af ABF er medlemsrådgivningen blevet gjort opmærksom på, at der er et forbehold i forsikringspolicerne hos de andelsboligforeninger, der har tegnet bestyrelsesansvarsforsikring forsikring gennem Codan.

- Forbeholdet går ud på, at hvis der opstår skader i forbindelse med sager om enten belåning eller overdragelse, skal man over for Codan kunne dokumentere, at foreningen har anvendt professionel rådgivning i form af en revisor, advokat eller administrator, fortæller juridisk chef og advokat i ABF, Shalaleh Momeni.

- Dette forbehold i policen kan udgøre et problem for de selvadministrerende foreninger og for de foreninger, som måske har en administrator, der ikke tager sig af handler. Og i værste fald vil det komme til at betyde, at medlemmer kan risikere ikke at være dækket i tilfælde af, at der sker skader i forbindelse med overdragelse eller belåning, siger hun.

ABF har henvendt sig til Codan vedrørende problematikken, og svaret er, at dette forbehold er standard i deres policer, og at bestemmelsen som udgangspunkt ikke kan tages ud. 

ABF’s juridiske chef er glad for at medlemsrådgivningen er blevet gjort opmærksom på problemet:

- Det er vigtigt, at vores medlemmer ikke pludselig står uden dækning, siger hun. 

Det konkrete medlem er blevet bedt om at rette henvendelse til Codan.

Hvis ikke Codan fjerner forbeholdet fra betingelserne, anbefaler ABF de medlemmer, der har tegnet bestyrelsesansvarsforsikring hos Codan at tegne forsikring i et andet selskab.

Tilmeld dig nyhedsbrev