nyheder.jpg

Firmaet DomusPro skaber forvirring

05-05-2015

Når en andelshaver eller en køber af en andelsbolig optager et andelsboliglån kræver bankerne økonomisk indsigt i foreningen og andelshaverens økonomi.

Det kan fx være foreningens seneste godkendte årsrapport, nøgleoplysningsskema, generalforsamlingsreferat, budgetter og vedtægter.

En række andelsboligforeninger modtager med jævne mellemrum henvendelser fra firmaet DomusPro, der på vegne af pengeinstitutter ønsker regnskaber, nøgleoplysningsskemaer, vedtægter m.m. tilsendt.

ABF anbefaler, at man ikke udleverer dokumenterne.
-Der er ingen som helst grund til, at en bestyrelse skal belastes yderligere af arbejdsopgaver, og derfor opfordrer vi foreningen til at undlade at indsende dokumenterne til DomusPro, siger ABF’s direktør Jan Hansen.

Lovgivningen bestemmer i dag, at det er sælger af boligen, som skal udlevere disse dokumenter til den potentielle køber af boligen, hvorefter køberen kan aflevere det til banken.

Hvis du er i tvivl om, hvilke dokumenter du skal udlevere og til hvem, er du velkommen til at kontakte ABF’s medlemsrådgivning.

Tilmeld dig nyhedsbrev