nyheder.jpg

DONG sender breve ud til foreninger vedrørende stikledninger

02-10-2015

Energiselskabet DONG Energy har i løbet af september 2015 rettet henvendelse til andelsboligforeninger, hvor der er sket en overdragelse af elstikledninger (en stikledning fører strøm fra el-nettet i vejen ind til boligen) til DONG i perioden 2010-2011. Henvendelsen handler om nye betingelser og nye priser.

De adresser, der er registreret hos DONG, har overdraget deres stikledninger til DONG. Det betyder, at DONG ejer stikledningen og dermed også har ansvaret for drift og vedligehold af dette.

Pr 1. januar 2016 gælder nye betingelser for aftalerne.

Stikledningerne lægges pr. 1. januar 2016 sammen med det kollektive el-net. Det betyder, at det vil blive lagt sammen med de nuværende betingelser om levering af el, og prisen vil stige til 55 kr. årligt i forhold til prisen i dag på 25 kr. Der vil være en indfasning over 2 år, så i 2016 vil det koste 40 kr. årligt og i 2017 vil det koste 55 kr. årligt. Herefter vil prisen blive reguleret årligt.

DONG giver med henvendelsen mulighed for enten at fortsætte eller opsige aftalerne.

Skab overblik

Hvis det er foreningen som er aftalepart (foreningens adresse er registreret på aftalen), er det ABF´s anbefaling, at aftalen fortsættes. Foreningen skal derfor ikke gøre yderligere. DONG fortsætter med denne løsning – mod en mindre prisstigning – med vedligeholdelse og drift af stikledningen.

Hvis den adresse der rettes henvendelse til tilhører en andelshaver, er det vigtigt for andelsboligforeningerne, at få klarhed over, hvor mange enkelte andelshavere, der har fået henvendelser fra DONG, og der skal skelnes mellem, om der er tale om en etageejendom eller tæt/lav bebyggelse.

Etageejendomme

Andelshavere i etageejendomme, der har aftaler med DONG skal ikke fortsætte disse aftaler. Det er en fejl, at aftaler om overdragelse af stikledninger har fundet sted, da der kun hører en stikledning til ejendommen eller til enkelte opgange. Der skal derfor rettes henvendelse til DONG. De andelshavere der er omfattet af disse tilfælde, vil få penge tilbage.

Hvis der ikke er en aftale på foreningens vegne, er det ABF’s anbefaling, at foreningen kontakter en eventuelt andelshaver, som har modtaget et brev fra DONG med henblik på at overtage aftalen på vegne af hele foreningen.

Tæt/lav bebyggelse

Andelshavere i tæt/lav bebyggelse, der har aftaler med DONG, skal heller ikke fortsætte disse aftaler. Det er imidlertid ABF’s anbefaling, at andelsboligforeningen indtræder i samtlige aftaler, der måtte være med DONG med enkelte andelshavere. Dette kan ske ved at kontakte DONG telefonisk.

Tidsfrist og klage

Eventuelle opsigelser/overdragelser til foreningen skal ske inden den 1. januar 2016.

Energitilsynet fører tilsyn med betingelserne og prisfastsættelser og klager
kan rettes til Energitilsynet.

DONG kan kontaktes på 70 26 40 60 mandag til torsdag mellem kl. 16-19 frem til den 8. oktober 2015. Herefter kan der rettes henvendelse på tlf. 70 26 90 00 mandag til torsdag mellem kl. 8-16 og fredag mellem kl. 8-15.

Bestyrelsen er altid velkommen til at kontakte ABF’s medlemsrådgivning, hvis jeres forening er i tvivl om, hvordan I skal forholde jer til brevet fra DONG.

 

Ikon pdf DONG's brev om stikledninger

Ikon pdf DONG betingelser for stikledninger

Ikon pdf DONG fakta og opsigelse

Ikon pdf DONG notat om stikledninger

 

Tilmeld dig nyhedsbrev